ออลอินวันปริ้นเตอร์ Brother DCP-8070D

A4 Mono Laser, ความจุ n/a
ความเร็ว: ขาวดำ 28 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 1200x1200, สแกน 19200x19200

฿ 17,900 ราคากลาง
ออลอินวันปริ้นเตอร์ Brother MFC-8380DN

A4 Mono Laser, ความจุ n/a
ความเร็ว: ขาวดำ 30 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 1200x1200, สแกน 19200x19200

฿ 24,990 ราคากลาง
ออลอินวันปริ้นเตอร์ Brother MFC-9450CDN

A4 Color Laser, ความจุ n/a
ความเร็ว: ขาวดำ 20, สี 20 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 2400x600, สแกน 19200x19200

฿ 36,900 ราคากลาง
ออลอินวันปริ้นเตอร์ Brother DCP-9010CN

A4 Color Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความเร็ว: ขาวดำ 16, สี 16 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 2400x600, สแกน n/a

฿ 17,990 ราคากลาง
ออลอินวันปริ้นเตอร์ Brother MFC-9120CN

A4 Color Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความเร็ว: ขาวดำ 16, สี 16 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 2400x600, สแกน n/a

฿ 19,990 ราคากลาง
ออลอินวันปริ้นเตอร์ Brother MFC-9320CW

A4 Color Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความเร็ว: ขาวดำ 16, สี 16 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 2400x600, สแกน n/a

฿ 21,990 ราคากลาง
ออลอินวันปริ้นเตอร์ Brother MFC-490CW

A4 Color Inkjet, ความจุ 100 แผ่น
ความเร็ว: ขาวดำ 33, สี 27 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 1200x6000, สแกน 1200x2400

฿ 7,990 ราคากลาง
ออลอินวันปริ้นเตอร์ Brother MFC-790CW

A4 Color Inkjet, ความจุ 100 แผ่น
ความเร็ว: ขาวดำ 33, สี 27 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 1200x6000, สแกน 1200x2400

฿ 9,990 ราคากลาง
ออลอินวันปริ้นเตอร์ Brother DCP-6690CW

A3 Color Inkjet, ความจุ 200 แผ่น
ความเร็ว: ขาวดำ 35, สี 28 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 1200x6000, สแกน 1200x2400

฿ 16,990 ราคากลาง
ออลอินวันปริ้นเตอร์ Brother MFC-6890CDW

A3 Color Inkjet, ความจุ 150 แผ่น
ความเร็ว: ขาวดำ 35, สี 28 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 1200x6000, สแกน 1200x2400

฿ 18,990 ราคากลาง
ออลอินวันปริ้นเตอร์ Brother MFC-5490CN

A4 Color Inkjet, ความจุ 150 แผ่น
ความเร็ว: ขาวดำ 35, สี 28 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 1200x6000, สแกน 1200x2400

฿ 7,290 ราคากลาง
ออลอินวันปริ้นเตอร์ Brother MFC-5890CN

A3 Color Inkjet, ความจุ 150 แผ่น
ความเร็ว: ขาวดำ 35, สี 28 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 1200x6000, สแกน 1200x2400

฿ 8,990 ราคากลาง
42 รายการ