คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ HP Pavilion P6785L (BZ469AA#AKL)

Intel Core i5 3.3 GHz
แรม 4096 MB, ฮาร์ดดิสก์ 1,536 GB
จอมอนิเตอร์ -

฿ 25,145 ราคากลาง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ HP Pavilion P6786L (QP141AA#AKL)

Intel Core i7 2.93 GHz
แรม 4096 MB, ฮาร์ดดิสก์ 1,024 GB
จอมอนิเตอร์ -

฿ 26,643 ราคากลาง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ HP Pavilion Elite High Performance Edition h8-1030d PC (QP096AA#AKL)

Intel Core i7 3.4 GHz
แรม 6144 MB, ฮาร์ดดิสก์ 2,048 GB
จอมอนิเตอร์ -

฿ 38,413 ราคากลาง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ HP Pavilion p7-1012I PC (QP157AA#AKL)

Intel Core i3 3.1 GHz
แรม 2048 MB, ฮาร์ดดิสก์ 1,024 GB
จอมอนิเตอร์ -

฿ 14,445 ราคากลาง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ HP Pavilion p7-1022I PC (QP158AA#AKL)

Intel Core i3 3.1 GHz
แรม 2048 MB, ฮาร์ดดิสก์ 1,500 GB
จอมอนิเตอร์ -

฿ 17,013 ราคากลาง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ HP Pavilion p7-1030I PC (QP161AA#AKL)

Intel Core i5 2.9 GHz
แรม 2048 MB, ฮาร์ดดิสก์ 1,500 GB
จอมอนิเตอร์ -

฿ 20,223 ราคากลาง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ HP Pavilion p7-1050I PC (QP160AA#AKL)

Intel Core i5 3.3 GHz
แรม 4096 MB, ฮาร์ดดิสก์ 2,048 GB
จอมอนิเตอร์ -

฿ 23,433 ราคากลาง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ HP Pavilion p7-1060I PC (QP0922AA#AKL)

Intel Core i7 3.4 GHz
แรม 4096 MB, ฮาร์ดดิสก์ 1,500 GB
จอมอนิเตอร์ -

฿ 26,643 ราคากลาง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ HP Pavilion Slimline s5-1022d PC (QP156AA#AKL)

Intel Core i5 3.3 GHz
แรม 4096 MB, ฮาร์ดดิสก์ 1,500 GB
จอมอนิเตอร์ -

฿ 29,853 ราคากลาง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ HP Omni 100-6160I PC (QP232AA#AKL)

Intel Core 2 Duo 3.06 GHz
แรม 2048 MB, ฮาร์ดดิสก์ 1,024 GB
จอมอนิเตอร์ 20 นิ้ว TFT

฿ 19,153 ราคากลาง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ HP Omni 200-5370d PC (BZ455AA#AKL)

Intel Core i5 2.8 GHz
แรม 2048 MB, ฮาร์ดดิสก์ 1,024 GB
จอมอนิเตอร์ 21.5 นิ้ว TFT

฿ 31,993 ราคากลาง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ HP Omni 200-5470I PC (QP269AA#AKL)

Intel Core i3 2.8 GHz
แรม 4096 MB, ฮาร์ดดิสก์ 500 GB
จอมอนิเตอร์ 21.5 นิ้ว TFT

฿ 23,433 ราคากลาง
222 รายการ