คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Lemel LMB-X82R2S32N8FB/FR/FY/FO

Intel Core 2 Duo 2.66 GHz
แรม 2048 MB, ฮาร์ดดิสก์ 320 GB
จอมอนิเตอร์ 19 นิ้ว LCD

฿ 29,853 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Lemel LMB-X65R2S25N8FB/FR/FY/FO

Intel Core 2 Duo 2.33 GHz
แรม 2048 MB, ฮาร์ดดิสก์ 250 GB
จอมอนิเตอร์ 19 นิ้ว LCD

฿ 28,355 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Lemel LMB-X47R1S25-M

Intel Core 2 Duo 2.6 GHz
แรม 1024 MB, ฮาร์ดดิสก์ 250 GB
จอมอนิเตอร์ 19 นิ้ว LCD

฿ 24,075 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Lemel LMB-X46R1S25-SMT

Intel Core 2 Duo 2.4 GHz
แรม 1024 MB, ฮาร์ดดิสก์ 250 GB
จอมอนิเตอร์ 19 นิ้ว LCD

฿ 29,853 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
ไม่มีรูปสินค้า

Intel Celeron Dual-Core 1.6 GHz
แรม 512 MB, ฮาร์ดดิสก์ 160 GB
จอมอนิเตอร์ 17 นิ้ว CRT

฿ 12,840 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Lemel LMB-A220R1S25

Intel Pentium Dual-Core 2.2 GHz
แรม 1024 MB, ฮาร์ดดิสก์ 250 GB
จอมอนิเตอร์ 19 นิ้ว LCD

฿ 19,795 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Lemel LMB-X46R1S25N8

Intel Core 2 Duo 2.4 GHz
แรม 1024 MB, ฮาร์ดดิสก์ 250 GB
จอมอนิเตอร์ 19 นิ้ว LCD

฿ 24,503 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
ไม่มีรูปสินค้า

Intel Pentium Dual-Core 2 GHz
แรม 512 MB, ฮาร์ดดิสก์ 160 GB
จอมอนิเตอร์ 17 นิ้ว CRT

฿ 14,873 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Lemel LMB-X65R1S32N8

Intel Core 2 Duo 2.33 GHz
แรม 1024 MB, ฮาร์ดดิสก์ 320 GB
จอมอนิเตอร์ 19 นิ้ว LCD

฿ 26,643 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Lemel LMB-X820R1S50

Intel Core 2 Duo 2.66 GHz
แรม 1024 MB, ฮาร์ดดิสก์ 500 GB
จอมอนิเตอร์ 19 นิ้ว LCD

฿ 26,643 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
10 รายการ