คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ SVOA Discovery V PDC 26000 (19-inch LCD)

Intel Pentium Dual-Core 2.6 GHz
แรม 2048 MB, ฮาร์ดดิสก์ 320 GB
จอมอนิเตอร์ 19 นิ้ว LCD

฿ 18,511 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ SVOA Discovery V C2D 28000 (19-inch LCD)

Intel Core 2 Duo 2.8 GHz
แรม 2048 MB, ฮาร์ดดิสก์ 320 GB
จอมอนิเตอร์ 19 นิ้ว LCD

฿ 22,470 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ SVOA Discovery V C2D 30000 (19-inch LCD)

Intel Core 2 Duo 3 GHz
แรม 2048 MB, ฮาร์ดดิสก์ 320 GB
จอมอนิเตอร์ 19 นิ้ว LCD

฿ 24,503 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ SVOA Warrior CDC 20000 (19-inch LCD)

Intel Celeron Dual-Core 2 GHz
แรม 1024 MB, ฮาร์ดดิสก์ 160 GB
จอมอนิเตอร์ 19 นิ้ว LCD

฿ 13,803 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ SVOA Warrior C2D 28000A (19-inch LCD)

Intel Core 2 Duo 2.8 GHz
แรม 2048 MB, ฮาร์ดดิสก์ 320 GB
จอมอนิเตอร์ 19 นิ้ว LCD

฿ 19,153 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ SVOA Warrior C2Q 23300 (19-inch LCD)

Intel Core 2 Quad 2.33 GHz
แรม 2048 MB, ฮาร์ดดิสก์ 320 GB
จอมอนิเตอร์ 19 นิ้ว LCD

฿ 25,145 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ SVOA Professional S series C2Q 23300 (19-inch LCD)

Intel Core 2 Quad 2.33 GHz
แรม 2048 MB, ฮาร์ดดิสก์ 320 GB
จอมอนิเตอร์ 19 นิ้ว LCD

ไม่มีข้อมูลราคา
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ SVOA Professional S series C2D 28000 (19-inch LCD)

Intel Core 2 Duo 2.8 GHz
แรม 2048 MB, ฮาร์ดดิสก์ 250 GB
จอมอนิเตอร์ 19 นิ้ว LCD

ไม่มีข้อมูลราคา
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ SVOA Professional S series (19-inch LCD)

Intel Core 2 Quad 2.33 GHz
แรม 2048 MB, ฮาร์ดดิสก์ 320 GB
จอมอนิเตอร์ 19 นิ้ว LCD

ไม่มีข้อมูลราคา
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ SVOA PC Design Station 2 Core i7 920

Intel Core i7 2.66 GHz
แรม 4096 MB, ฮาร์ดดิสก์ 500 GB
จอมอนิเตอร์ 22 นิ้ว LCD

฿ 46,973 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ SVOA Discovery PC Design Station C2Q 23300 (22-inch LCD)

Intel Core 2 Quad 2.33 GHz
แรม 4096 MB, ฮาร์ดดิสก์ 500 GB
จอมอนิเตอร์ 22 นิ้ว LCD

฿ 29,425 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ SVOA Discovery PC Design Station C2Q 23300 (19-inch LCD)

Intel Core 2 Quad 2.33 GHz
แรม 4096 MB, ฮาร์ดดิสก์ 500 GB
จอมอนิเตอร์ 19 นิ้ว LCD

฿ 27,285 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
74 รายการ