คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ VZiO Trendy ICY-VD312WF

Intel Pentium Dual-Core 1.8 GHz
แรม 1024 MB, ฮาร์ดดิสก์ 250 GB
จอมอนิเตอร์ 22 นิ้ว LCD

฿ 25,900 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ VZiO Freeze-VD403WF

Intel Core 2 Duo 2 GHz
แรม 1024 MB, ฮาร์ดดิสก์ 250 GB
จอมอนิเตอร์ 22 นิ้ว LCD

฿ 29,900 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ VZiO Freeze-VD406-WE

Intel Core 2 Duo 2.2 GHz
แรม 2048 MB, ฮาร์ดดิสก์ 250 GB
จอมอนิเตอร์ 19 นิ้ว LCD

฿ 25,900 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ VZiO Freeze-VD407-WF

Intel Core 2 Duo 2.2 GHz
แรม 2048 MB, ฮาร์ดดิสก์ 250 GB
จอมอนิเตอร์ 22 นิ้ว LCD

฿ 27,900 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ VZiO Chill Chill-VD108-FD

Intel Celeron 1.6 GHz
แรม 1024 MB, ฮาร์ดดิสก์ 160 GB
จอมอนิเตอร์ 17 นิ้ว CRT

฿ 13,900 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ VZiO Chill Chill-VD104-WC

Intel Celeron 1.6 GHz
แรม 1024 MB, ฮาร์ดดิสก์ 160 GB
จอมอนิเตอร์ 15.4 นิ้ว LCD

฿ 15,900 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ VZiO Trendy ICY-VD318-WE

Intel Pentium Dual-Core 1.8 GHz
แรม 1024 MB, ฮาร์ดดิสก์ 160 GB
จอมอนิเตอร์ 19 นิ้ว LCD

฿ 19,900 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ VZiO Trendy ICY-VD319-WF

Intel Pentium Dual-Core 1.8 GHz
แรม 1024 MB, ฮาร์ดดิสก์ 160 GB
จอมอนิเตอร์ 22 นิ้ว LCD

฿ 21,900 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ VZiO Trendy ICY-VD320-WE

Intel Pentium Dual-Core 2 GHz
แรม 2048 MB, ฮาร์ดดิสก์ 160 GB
จอมอนิเตอร์ 19 นิ้ว LCD

฿ 23,900 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ VZiO Be Cool-VD204-WC

Intel Celeron Dual-Core 1.6 GHz
แรม 2048 MB, ฮาร์ดดิสก์ 160 GB
จอมอนิเตอร์ 15.4 นิ้ว LCD

฿ 17,900 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ VZiO Chill Chill-VD106WE

Intel Celeron 1.6 GHz
แรม 1024 MB, ฮาร์ดดิสก์ 80 GB
จอมอนิเตอร์ 19 นิ้ว LCD

฿ 18,990 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ VZiO Be Cool-VD201WC

Intel Pentium 4 2.66 GHz
แรม 1024 MB, ฮาร์ดดิสก์ 160 GB
จอมอนิเตอร์ 15.4 นิ้ว LCD

฿ 15,990 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
996 รายการ