ไม่มีรูปสินค้า

Intel Core 2 Quad 2.4 GHz
แรม 2048 MB, ฮาร์ดดิสก์ 320 GB
จอมอนิเตอร์ 17 นิ้ว CRT

฿ 30,495 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ SVOA Warrior V C2Q 24000B (19-inch LCD)

Intel Core 2 Quad 2.4 GHz
แรม 2048 MB, ฮาร์ดดิสก์ 320 GB
จอมอนิเตอร์ 19 นิ้ว LCD

฿ 31,030 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
ไม่มีรูปสินค้า

Intel Core 2 Quad 2.4 GHz
แรม 2048 MB, ฮาร์ดดิสก์ 320 GB
จอมอนิเตอร์ 17 นิ้ว CRT

฿ 21,400 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ SVOA Warrior V C2Q 24000A (19-inch LCD)

Intel Core 2 Quad 2.4 GHz
แรม 2048 MB, ฮาร์ดดิสก์ 250 GB
จอมอนิเตอร์ 19 นิ้ว LCD

฿ 28,783 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
ไม่มีรูปสินค้า

Intel Core 2 Quad 2.4 GHz
แรม 2048 MB, ฮาร์ดดิสก์ 250 GB
จอมอนิเตอร์ 17 นิ้ว CRT

฿ 25,573 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ SVOA Warrior V C2D 26600B (19-inch LCD)

Intel Core 2 Duo 2.66 GHz
แรม 2048 MB, ฮาร์ดดิสก์ 250 GB
จอมอนิเตอร์ 19 นิ้ว LCD

฿ 26,750 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
ไม่มีรูปสินค้า

Intel Core 2 Duo 2.66 GHz
แรม 2048 MB, ฮาร์ดดิสก์ 250 GB
จอมอนิเตอร์ 17 นิ้ว CRT

฿ 23,540 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ SVOA Warrior C2D 26600A (19-inch LCD)

Intel Core 2 Duo 2.66 GHz
แรม 1024 MB, ฮาร์ดดิสก์ 160 GB
จอมอนิเตอร์ 19 นิ้ว LCD

฿ 18,083 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
ไม่มีรูปสินค้า

Intel Core 2 Duo 2.66 GHz
แรม 1024 MB, ฮาร์ดดิสก์ 160 GB
จอมอนิเตอร์ 17 นิ้ว CRT

฿ 20,223 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ SVOA Warrior V C2D 26000B (19-inch LCD)

Intel Core 2 Duo 2.6 GHz
แรม 2048 MB, ฮาร์ดดิสก์ 250 GB
จอมอนิเตอร์ 19 นิ้ว LCD

฿ 23,005 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
ไม่มีรูปสินค้า

Intel Core 2 Duo 2.6 GHz
แรม 2048 MB, ฮาร์ดดิสก์ 250 GB
จอมอนิเตอร์ 17 นิ้ว CRT

฿ 19,795 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ SVOA Warrior C2D 26000A (19-inch LCD)

Intel Core 2 Duo 2.6 GHz
แรม 1024 MB, ฮาร์ดดิสก์ 160 GB
จอมอนิเตอร์ 19 นิ้ว LCD

฿ 20,223 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
996 รายการ