คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Acer Veriton M461

Intel Core 2 Duo 2.33 GHz
แรม 4096 MB, ฮาร์ดดิสก์ 160 GB
จอมอนิเตอร์ 17 นิ้ว LCD

฿ 34,133 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Acer Veriton S661

Intel Core 2 Duo 2.83 GHz
แรม 2048 MB, ฮาร์ดดิสก์ 160 GB
จอมอนิเตอร์ 17 นิ้ว LCD

฿ 33,063 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Acer Veriton T661

Intel Core 2 Duo 3 GHz
แรม 4096 MB, ฮาร์ดดิสก์ 250 GB
จอมอนิเตอร์ 17 นิ้ว LCD

฿ 37,343 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Acer Veriton M661

Intel Core 2 Quad 2.66 GHz
แรม 4096 MB, ฮาร์ดดิสก์ 250 GB
จอมอนิเตอร์ 17 นิ้ว LCD

฿ 48,043 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Acer Veriton L460

Intel Celeron 2 GHz
แรม 1024 MB, ฮาร์ดดิสก์ 160 GB
จอมอนิเตอร์ 19 นิ้ว LCD

฿ 21,293 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Acer Veriton 1000

Intel Pentium Dual-Core 1.8 GHz
แรม 1024 MB, ฮาร์ดดิสก์ 160 GB
จอมอนิเตอร์ 17 นิ้ว LCD

฿ 29,425 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ HP Pavilion a6472L (KN208AA#AB3)

Intel Core 2 Duo 2.4 GHz
แรม 1024 MB, ฮาร์ดดิสก์ 250 GB
จอมอนิเตอร์ 15 นิ้ว LCD

฿ 21,293 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ HP Pavilion a6475D (KN207AA#AB3)

Intel Core 2 Duo 2.4 GHz
แรม 1024 MB, ฮาร์ดดิสก์ 250 GB
จอมอนิเตอร์ 17 นิ้ว LCD

฿ 24,503 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ HP Pavilion a6478L (KN209AA#AB3)

AMD Athlon 64 X2 2.7 GHz
แรม 2048 MB, ฮาร์ดดิสก์ 320 GB
จอมอนิเตอร์ 19 นิ้ว LCD

฿ 25,573 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ HP Pavilion a6482L (KN210AA#AB3)

Intel Core 2 Duo 2.33 GHz
แรม 1024 MB, ฮาร์ดดิสก์ 320 GB
จอมอนิเตอร์ 19 นิ้ว LCD

฿ 27,713 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ HP Pavilion a6485L (KN211AA#AB3)

Intel Core 2 Quad 2.4 GHz
แรม 2048 MB, ฮาร์ดดิสก์ 320 GB
จอมอนิเตอร์ 19 นิ้ว LCD

฿ 31,993 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ HP Pavilion M9280D (KN212AA#AB3)

Intel Core 2 Quad 2.4 GHz
แรม 2048 MB, ฮาร์ดดิสก์ 320 GB
จอมอนิเตอร์ 22 นิ้ว LCD

฿ 42,693 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
996 รายการ