คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ HP Pavilion M9296D (KQ329AA#AB3)

Intel Core 2 Quad 2.66 GHz
แรม 3072 MB, ฮาร์ดดิสก์ 500 GB
จอมอนิเตอร์ 22 นิ้ว LCD

฿ 64,093 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ HP Pavilion s3488D (KJ418AA#AB4)

Intel Core 2 Duo 3 GHz
แรม 2048 MB, ฮาร์ดดิสก์ 500 GB
จอมอนิเตอร์ 19 นิ้ว LCD

฿ 37,343 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ HP DESKTOP G3370L (KN213AA#AB3)

Intel Celeron 2 GHz
แรม 512 MB, ฮาร์ดดิสก์ 80 GB
จอมอนิเตอร์ 17 นิ้ว CRT

฿ 11,759 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ HP DESKTOP G3372L (KN214AA#AB3)

Intel Pentium Dual-Core 1.6 GHz
แรม 512 MB, ฮาร์ดดิสก์ 160 GB
จอมอนิเตอร์ 17 นิ้ว CRT

฿ 13,899 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ HP DESKTOP G3375L (KN215AA#AB3)

AMD Athlon 64 X2 2.3 GHz
แรม 1024 MB, ฮาร์ดดิสก์ 160 GB
จอมอนิเตอร์ 17 นิ้ว CRT

฿ 14,969 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ HP DESKTOP G3382L (KN216AA#AB3)

Intel Pentium Dual-Core 2.2 GHz
แรม 512 MB, ฮาร์ดดิสก์ 160 GB
จอมอนิเตอร์ 15 นิ้ว LCD

฿ 18,083 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ HP DESKTOP G3385L (KN217AA#AB3)

Intel Pentium Dual-Core 2.2 GHz
แรม 1024 MB, ฮาร์ดดิสก์ 250 GB
จอมอนิเตอร์ 17 นิ้ว LCD

฿ 19,153 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ HP Workstation xw4550 (CTO505, No Monitor)

AMD Opteron 2.2 GHz
แรม 1024 MB, ฮาร์ดดิสก์ 80 GB
จอมอนิเตอร์ -

฿ 26,215 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ HP Workstation xw4550 (CTO502, No Monitor)

AMD Opteron 2.2 GHz
แรม 1024 MB, ฮาร์ดดิสก์ 160 GB
จอมอนิเตอร์ -

฿ 33,170 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ HP Workstation xw4600 (CTO227, No Monitor)

Intel Core 2 Duo 2.33 GHz
แรม 2048 MB, ฮาร์ดดิสก์ 160 GB
จอมอนิเตอร์ -

฿ 42,693 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ HP Workstation xw4600 (KF236UC#AKL, No Monitor)

Intel Core 2 Duo 2.66 GHz
แรม 4096 MB, ฮาร์ดดิสก์ 250 GB
จอมอนิเตอร์ -

฿ 48,685 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ HP Workstation xw6600 (CTO641, No Monitor)

Intel Quad Core Xeon 2.33 GHz
แรม 2048 MB, ฮาร์ดดิสก์ 250 GB
จอมอนิเตอร์ -

฿ 74,793 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
996 รายการ