คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Acer Aspire G3600-232G1T00MGi/9003 (PTSFC09003)

Intel Core i5 2.8 GHz
แรม 2048 MB, ฮาร์ดดิสก์ 1,024 GB
จอมอนิเตอร์ -

฿ 19,795 ราคากลาง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Acer Aspire G3600-252G1T00MGi/9001 (PTSFC09001)

Intel Core i5 3.3 GHz
แรม 2048 MB, ฮาร์ดดิสก์ 1,024 GB
จอมอนิเตอร์ -

฿ 23,005 ราคากลาง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Acer Aspire G3600-252G1T00MGi/9001 (PTSFC09001IE)

Intel Core i5 3.3 GHz
แรม 2048 MB, ฮาร์ดดิสก์ 1,024 GB
จอมอนิเตอร์ -

฿ 21,935 ราคากลาง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Acer Aspire G5900-654G1T00MGi/2036

Intel Core i5 3.2 GHz
แรม 4096 MB, ฮาร์ดดิสก์ 1,024 GB
จอมอนิเตอร์ -

฿ 33,063 ราคากลาง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Acer Aspire G5900-656G1T00BGi/2014

Intel Core i5 3.2 GHz
แรม 6144 MB, ฮาร์ดดิสก์ 1,024 GB
จอมอนิเตอร์ n/a

฿ 42,693 ราคากลาง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Acer Aspire G5900-876G1T00BGi/2043 (PTSF302043)

Intel Core i7 2.93 GHz
แรม 4096 MB, ฮาร์ดดิสก์ 1,024 GB
จอมอนิเตอร์ -

฿ 45,475 ราคากลาง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Acer Aspire G5910-254G1T00MGi/2026 (PTSFJ02026)

Intel Core i5 3.3 GHz
แรม 4096 MB, ฮาร์ดดิสก์ 1,024 GB
จอมอนิเตอร์ -

฿ 29,425 ราคากลาง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Acer Aspire G5910-266G2T00BGi/2024 (PTSFJ02024)

Intel Core i7 3.3 GHz
แรม 6144 MB, ฮาร์ดดิสก์ 2,048 GB
จอมอนิเตอร์ -

฿ 43,335 ราคากลาง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Acer Aspire G7750-92121T00BMG/2011 (SDE02011)

Intel Core i7 2.66 GHz
แรม 12288 MB, ฮาร์ดดิสก์ 1,000 GB
จอมอนิเตอร์ -

฿ 96,193 ราคากลาง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Acer Aspire M1100-K11G2519MG (S890C039)

AMD Athlon 64 X2 2.3 GHz
แรม 1024 MB, ฮาร์ดดิสก์ 250 GB
จอมอนิเตอร์ 19 นิ้ว LCD

฿ 20,223 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Acer Aspire M1200-S0051616M (SAP0C010)

AMD Sempron 1.9 GHz
แรม 512 MB, ฮาร์ดดิสก์ 160 GB
จอมอนิเตอร์ 15.6 นิ้ว LCD

฿ 12,733 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Acer Aspire M1200-S0051616M/C010 (SAP0C010, No Monitor)

AMD Sempron 1.9 GHz
แรม 512 MB, ฮาร์ดดิสก์ 160 GB
จอมอนิเตอร์ -

฿ 8,453 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
996 รายการ