เลเซอร์ปริ้นเตอร์ OKI C5850n

A4 Color Laser, ความจุ 300 แผ่น
ความละเอียด 1200x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 32, สี 26 หน้า/นาที

฿ 21,900 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ OKI C5950n

A4 Color Laser, ความจุ 300 แผ่น
ความละเอียด 1200x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 32, สี 26 หน้า/นาที

฿ 23,900 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ OKI C810n

A3 Color Laser, ความจุ 300 แผ่น
ความละเอียด 1200x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 32, สี 30 หน้า/นาที

฿ 49,000 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ OKI C9850GA

A3+ Color Laser, ความจุ 530 แผ่น
ความละเอียด 1200x1200 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 40, สี 36 หน้า/นาที

฿ 267,500 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ OKI B2200

A4 Mono Laser, ความจุ 150 แผ่น
ความละเอียด 1200x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 20 หน้า/นาที

฿ 2,664 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ OKI C9650n

A3+ Color Laser, ความจุ 760 แผ่น
ความละเอียด 1200x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 40, สี 36 หน้า/นาที

฿ 154,615 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ OKI C3300n

A4 Color Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความละเอียด 1200x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 16, สี 12 หน้า/นาที

฿ 9,900 ราคากลาง
19 รายการ