จอแอลซีดี Samsung 204B

20.1 นิ้ว, ความละเอียด 1600x1200
ความคมชัด 800:1, Resp. 6 ms
ความสว่าง 300 cd/m2

฿ 12,305 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
จอแอลซีดี Samsung 205BW

20 นิ้ว, ความละเอียด 1680x1050
ความคมชัด 600:1, Resp. 6 ms
ความสว่าง 300 cd/m2

฿ 8,400 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
จอแอลซีดี Samsung 206BW

20 นิ้ว, ความละเอียด 1680x1050
ความคมชัด 3,000:1, Resp. 2 ms
ความสว่าง 300 cd/m2

฿ 10,900 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
จอแอลซีดี Samsung 213T

21 นิ้ว, ความละเอียด 1600x1200
ความคมชัด 500:1, Resp. 25 ms
ความสว่าง 250 cd/m2

฿ 58,208 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
จอแอลซีดี Samsung 214T

21.3 นิ้ว, ความละเอียด 1600x1200
ความคมชัด 900:1, Resp. 16 ms
ความสว่าง 300 cd/m2

฿ 30,923 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
จอแอลซีดี Samsung 215TW

21 นิ้ว, ความละเอียด 1680x1050
ความคมชัด 1,000:1, Resp. 8 ms
ความสว่าง 300 cd/m2

฿ 19,474 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
จอแอลซีดี Samsung 2232GW

22 นิ้ว, ความละเอียด 1680x1050
ความคมชัด 3,000:1, Resp. 2 ms
ความสว่าง n/a

฿ 8,590 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
จอแอลซีดี Samsung 2233BW

22 นิ้ว, ความละเอียด 1680x1050
ความคมชัด 1,000:1, Resp. 5 ms
ความสว่าง 300 cd/m2

฿ 6,050 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
จอแอลซีดี Samsung 2233BW-Plus

22 นิ้ว, ความละเอียด 1680x1050
ความคมชัด 1,000:1, Resp. 5 ms
ความสว่าง 300 cd/m2

฿ 6,850 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
จอแอลซีดี Samsung 2233GW

22 นิ้ว, ความละเอียด 1680x1050
ความคมชัด 1,000:1, Resp. 5 ms
ความสว่าง 300 cd/m2

฿ 6,490 ราคากลาง
จอแอลซีดี Samsung 2233GW-Plus

22 นิ้ว, ความละเอียด 1680x1050
ความคมชัด 1,000:1, Resp. 5 ms
ความสว่าง 300 cd/m2

฿ 7,400 ราคากลาง
จอแอลซีดี Samsung 2233RZ (3D Ready)

22 นิ้ว, ความละเอียด 1680x1050
ความคมชัด 1,000:1, Resp. 3 ms
ความสว่าง 300 cd/m2

฿ 11,486 ราคากลาง
161 รายการ