โน๊ตบุ๊ค Dell Precision M6500 (T621106TH)

Intel Core i5 2.66 GHz
แรม 2048 MB, ฮาร์ดดิสก์ 500 GB
จอ 17 นิ้ว, น้ำหนัก 3.81 กก.

฿ 87,205 ราคากลาง
โน๊ตบุ๊ค Dell 301Z (T560810TH)

AMD Turion Neo X2 1.5 GHz
แรม 2048 MB, ฮาร์ดดิสก์ 320 GB
จอ 13.3 นิ้ว, น้ำหนัก n/a

฿ 23,433 ราคากลาง
โน๊ตบุ๊ค Dell Inspiron 4010U (T560348TH)

Intel Core i5 2.26 GHz
แรม 2048 MB, ฮาร์ดดิสก์ 320 GB
จอ 14 นิ้ว, น้ำหนัก n/a

฿ 27,713 ราคากลาง
โน๊ตบุ๊ค Dell Inspiron 4010U (T560349TH)

Intel Core i5 2.26 GHz
แรม 2048 MB, ฮาร์ดดิสก์ 320 GB
จอ 14 นิ้ว, น้ำหนัก n/a

฿ 29,949 ราคากลาง
โน๊ตบุ๊ค Dell Inspiron 4010 (T560804TH)

Intel Core i3 2.4 GHz
แรม 2048 MB, ฮาร์ดดิสก์ 320 GB
จอ 14 นิ้ว, น้ำหนัก n/a

฿ 23,433 ราคากลาง
โน๊ตบุ๊ค Dell Inspiron 4010 (T560814TH)

Intel Core i5 2.53 GHz
แรม 2048 MB, ฮาร์ดดิสก์ 500 GB
จอ 14 นิ้ว, น้ำหนัก n/a

฿ 27,809 ราคากลาง
โน๊ตบุ๊ค Dell Inspiron 4010 (T560813TH)

Intel Core i5 2.53 GHz
แรม 2048 MB, ฮาร์ดดิสก์ 500 GB
จอ 14 นิ้ว, น้ำหนัก n/a

฿ 28,879 ราคากลาง
โน๊ตบุ๊ค Dell Inspiron 4030 (T560802TH)

Intel Pentium Dual-Core 2 GHz
แรม 2048 MB, ฮาร์ดดิสก์ 320 GB
จอ 14 นิ้ว, น้ำหนัก n/a

฿ 17,109 ราคากลาง
โน๊ตบุ๊ค Dell Inspiron N5010U (T560344TH)

Intel Core i5 2.4 GHz
แรม 4096 MB, ฮาร์ดดิสก์ 320 GB
จอ 15.6 นิ้ว, น้ำหนัก n/a

฿ 29,521 ราคากลาง
โน๊ตบุ๊ค Dell Inspiron N5010U (T560343TH)

Intel Core i5 2.4 GHz
แรม 4096 MB, ฮาร์ดดิสก์ 320 GB
จอ 15.6 นิ้ว, น้ำหนัก n/a

฿ 28,451 ราคากลาง
โน๊ตบุ๊ค Dell Inspiron 5010 (T560809TH)

Intel Core i3 2.4 GHz
แรม 4096 MB, ฮาร์ดดิสก์ 500 GB
จอ 15.6 นิ้ว, น้ำหนัก n/a

฿ 26,311 ราคากลาง
โน๊ตบุ๊ค Dell Alienware M11xU (T560602TH)

Intel Core i3 2.13 GHz
แรม 2048 MB, ฮาร์ดดิสก์ 500 GB
จอ 11.6 นิ้ว, น้ำหนัก n/a

฿ 62,584 ราคากลาง
103 รายการ