โน๊ตบุ๊ค Samsung Netbook NB28 (NP-NB28-DP01TH, NP-NB28-DP02TH)

Intel Atom 1.66 GHz
แรม 1024 MB, ฮาร์ดดิสก์ 160 GB
จอ 10.1 นิ้ว, น้ำหนัก 1.26 กก.

฿ 8,453 ราคากลาง
โน๊ตบุ๊ค Samsung  Netbook N148 (N148-DP05TH, N148-DP06TH, N148-DP07TH)

Intel Atom 1.66 GHz
แรม 1024 MB, ฮาร์ดดิสก์ 250 GB
จอ 10.1 นิ้ว, น้ำหนัก 1.24 กก.

฿ 9,523 ราคากลาง
โน๊ตบุ๊ค Samsung Netbook NB28 (NB28-DA01TH, DA02TH)

Intel Atom 1.66 GHz
แรม 1024 MB, ฮาร์ดดิสก์ 160 GB
จอ 10.1 นิ้ว, น้ำหนัก 1.26 กก.

฿ 10,593 ราคากลาง
โน๊ตบุ๊ค Samsung Netbook NB28 (DP01TH, DP02TH)

Intel Atom 1.66 GHz
แรม 1024 MB, ฮาร์ดดิสก์ 160 GB
จอ 10.1 นิ้ว, น้ำหนัก 1.26 กก.

฿ 10,593 ราคากลาง
โน๊ตบุ๊ค Samsung Netbook N148 (N148-DA01TH, DA02TH, DA03TH)

Intel Atom 1.66 GHz
แรม 2048 MB, ฮาร์ดดิสก์ 250 GB
จอ 10.1 นิ้ว, น้ำหนัก 1.24 กก.

฿ 12,733 ราคากลาง
โน๊ตบุ๊ค Samsung NF210-Series NF208 (NP-NF208-A02TH)

Intel Atom 1.5 GHz
แรม 2048 MB, ฮาร์ดดิสก์ 320 GB
จอ 10.1 นิ้ว, น้ำหนัก 1.35 กก.

฿ 12,733 ราคากลาง
โน๊ตบุ๊ค Samsung Netbook N148 (NP-N148-DP01TH, DP02TH, DP03TH)

Intel Atom 1.66 GHz
แรม 2048 MB, ฮาร์ดดิสก์ 250 GB
จอ 10.1 นิ้ว, น้ำหนัก 1.24 กก.

฿ 12,733 ราคากลาง
โน๊ตบุ๊ค Samsung NETBOOK N150 (NP-N150-JA05TH)

Intel Atom 1.66 GHz
แรม 1024 MB, ฮาร์ดดิสก์ 250 GB
จอ 10.1 นิ้ว, น้ำหนัก 1.24 กก.

฿ 12,840 ราคากลาง
โน๊ตบุ๊ค Samsung N150 (NP-N150-JA02TH, JA03TH, JA04TH, JA05TH, JA06TH, JA07TH)

Intel Atom 1.66 GHz
แรม 1024 MB, ฮาร์ดดิสก์ 250 GB
จอ 10.1 นิ้ว, น้ำหนัก 1.24 กก.

฿ 13,803 ราคากลาง
โน๊ตบุ๊ค Samsung Mini N220 (NP-N220-JB01TH)

Intel Atom 1.66 GHz
แรม 1024 MB, ฮาร์ดดิสก์ 250 GB
จอ 10.1 นิ้ว, น้ำหนัก 1.3 กก.

฿ 14,873 ราคากลาง
โน๊ตบุ๊ค Samsung Mini N220 (NP-N220-JB02TH)

Intel Atom 1.66 GHz
แรม 1024 MB, ฮาร์ดดิสก์ 250 GB
จอ 10.1 นิ้ว, น้ำหนัก 1.3 กก.

฿ 14,873 ราคากลาง
โน๊ตบุ๊ค Samsung N220 (NP-N220-JA01TH, JA02TH)

Intel Atom 1.66 GHz
แรม 1024 MB, ฮาร์ดดิสก์ 250 GB
จอ 10.1 นิ้ว, น้ำหนัก 1.32 กก.

฿ 15,943 ราคากลาง
54 รายการ