โน๊ตบุ๊ค HP Compaq Presario V3508TU (GC254PA)

Intel Core 2 Duo 2 GHz
แรม 2048 MB, ฮาร์ดดิสก์ 160 GB
จอ 14.1 นิ้ว, น้ำหนัก 2.45 กก.

ไม่มีข้อมูลราคา
โน๊ตบุ๊ค HP Compaq Presario V3509TU (GC255PA)

Intel Core 2 Duo 2 GHz
แรม 1024 MB, ฮาร์ดดิสก์ 160 GB
จอ 14.1 นิ้ว, น้ำหนัก 2.45 กก.

ไม่มีข้อมูลราคา
โน๊ตบุ๊ค HP Compaq Presario V3512TU (GG209PA)

Intel Core 2 Duo 1.8 GHz
แรม 512 MB, ฮาร์ดดิสก์ 120 GB
จอ 14.1 นิ้ว, น้ำหนัก 2.45 กก.

ไม่มีข้อมูลราคา
โน๊ตบุ๊ค HP Compaq Presario V3520TU (GM159PA)

Intel Core 2 Duo 2 GHz
แรม 512 MB, ฮาร์ดดิสก์ 160 GB
จอ 14.1 นิ้ว, น้ำหนัก 2.45 กก.

ไม่มีข้อมูลราคา
โน๊ตบุ๊ค HP Compaq Presario V6220TU (RZ884PA)

Intel Core Duo n/a
แรม 512 MB, ฮาร์ดดิสก์ 60 GB
จอ 15.4 นิ้ว, น้ำหนัก 2.71 กก.

ไม่มีข้อมูลราคา
โน๊ตบุ๊ค HP Compaq Presario V6221TU (RZ885PA)

Intel Core Duo 1.73 GHz
แรม 512 MB, ฮาร์ดดิสก์ 60 GB
จอ 15.4 นิ้ว, น้ำหนัก 2.71 กก.

ไม่มีข้อมูลราคา
2922 รายการ