ไม่มีข้อมูลราคา
ประเภท Mono Laser ขนาดกระดาษ A4
ความละเอียดในการพิมพ์ 600x600 จุด/นิ้ว ความเร็ว
พิมพ์ขาวดำ
16 หน้า/นาที
ความละเอียดในการสแกน 1200x1200 จุด/นิ้ว ความเร็ว
พิมพ์สี
-
แฟกซ์ - เวลาพิมพ์แผ่นแรก 11 วินาที
ป้อนเอกสารอัตโนมัติ - ความจุกระดาษ 250 แผ่น
รองรับงานพิมพ์ได้ 10,000 หน้า/เดือน กลับหน้าอัตโนมัติ -
หน่วยความจำมาตราฐาน 32 MB เน็ตเวิร์ค -
หน่วยความจำสูงสุด n/a รับประกัน 3 ปี
น้ำหนัก 15 กก. ขนาด 476 x 392 x 489 มม.