ไม่มีข้อมูลราคา
ประเภท Mono Laser ขนาดกระดาษ A4
ความละเอียดในการพิมพ์ 600x600 จุด/นิ้ว ความเร็ว
พิมพ์ขาวดำ
18 หน้า/นาที
ความละเอียดในการสแกน 2400x600 จุด/นิ้ว ความเร็ว
พิมพ์สี
-
แฟกซ์ มี เวลาพิมพ์แผ่นแรก 9.5 วินาที
ป้อนเอกสารอัตโนมัติ - ความจุกระดาษ 300 แผ่น
รองรับงานพิมพ์ได้ 10,000 หน้า/เดือน กลับหน้าอัตโนมัติ -
หน่วยความจำมาตราฐาน 96 MB เน็ตเวิร์ค Ethernet
หน่วยความจำสูงสุด 320 MB รับประกัน 3 ปี
น้ำหนัก 14.5 กก. ขนาด 496 x 421 x 385 มม.