ไม่มีข้อมูลราคา
ประเภท Mono Laser ขนาดกระดาษ A3
ความละเอียดในการพิมพ์ 600x600 จุด/นิ้ว ความเร็ว
พิมพ์ขาวดำ
16 หน้า/นาที
ความละเอียดในการสแกน - ความเร็ว
พิมพ์สี
-
แฟกซ์ - เวลาพิมพ์แผ่นแรก 5.9 วินาที
ป้อนเอกสารอัตโนมัติ - ความจุกระดาษ 350 แผ่น
รองรับงานพิมพ์ได้ 20,000 หน้า/เดือน กลับหน้าอัตโนมัติ -
หน่วยความจำมาตราฐาน 32 MB เน็ตเวิร์ค -
หน่วยความจำสูงสุด 160 MB รับประกัน 3 ปี
น้ำหนัก 39 กก. ขนาด 574 x 552 x 545 มม.