ไม่มีข้อมูลราคา
ประเภท Mono Laser ขนาดกระดาษ A3
ความละเอียดในการพิมพ์ 600x600 จุด/นิ้ว ความเร็ว
พิมพ์ขาวดำ
16 หน้า/นาที
ความละเอียดในการสแกน 600 จุด/นิ้ว ความเร็ว
พิมพ์สี
-
แฟกซ์ มี เวลาพิมพ์แผ่นแรก 5.5 วินาที
ป้อนเอกสารอัตโนมัติ - ความจุกระดาษ 350 แผ่น
รองรับงานพิมพ์ได้ 20,000 หน้า/เดือน กลับหน้าอัตโนมัติ -
หน่วยความจำมาตราฐาน 64 MB เน็ตเวิร์ค Ethernet
หน่วยความจำสูงสุด 256 MB รับประกัน 3 ปี
น้ำหนัก 41 กก. ขนาด 574 x 593 x 502 มม.