฿ 3,650 ราคากลาง (รวม VAT)
ประเภท Mono Laser ขนาดกระดาษ A4
ความละเอียดในการพิมพ์ 600x600 จุด/นิ้ว ความเร็ว
พิมพ์ขาวดำ
14 หน้า/นาที
เวลาพิมพ์แผ่นแรก 9 วินาที ความเร็ว
พิมพ์สี
-
ความจุกระดาษ 150 แผ่น หน่วยความจำมาตราฐาน 2 MB
กลับหน้าอัตโนมัติ - หน่วยความจำสูงสุด 2 MB
เน็ตเวิร์ค - รับประกัน 1 ปี
น้ำหนัก 4.7 กก. ขนาด 347 x 224 x 194 มม.