฿ 30,532 ราคากลาง (รวม VAT)
ประเภท Mono Laser ขนาดกระดาษ A4
ความละเอียดในการพิมพ์ 600x600 จุด/นิ้ว ความเร็ว
พิมพ์ขาวดำ
33 หน้า/นาที
เวลาพิมพ์แผ่นแรก 10 วินาที ความเร็ว
พิมพ์สี
-
ความจุกระดาษ 350 แผ่น หน่วยความจำมาตราฐาน 64 MB
กลับหน้าอัตโนมัติ มี หน่วยความจำสูงสุด 320 MB
เน็ตเวิร์ค Ethernet รับประกัน n/a
น้ำหนัก 14.4 กก. ขนาด 447 x 411 x 273 มม.