฿ 21,293 ราคากลาง (รวม VAT)
ประเภท Color Laser ขนาดกระดาษ A4
ความละเอียดในการพิมพ์ 9600x600 จุด/นิ้ว ความเร็ว
พิมพ์ขาวดำ
19 หน้า/นาที
เวลาพิมพ์แผ่นแรก 17.6 วินาที ความเร็ว
พิมพ์สี
4 หน้า/นาที
ความจุกระดาษ 125 แผ่น หน่วยความจำมาตราฐาน 8 MB
กลับหน้าอัตโนมัติ - หน่วยความจำสูงสุด 8 MB
เน็ตเวิร์ค - รับประกัน n/a
น้ำหนัก 17 กก. ขนาด 482 x 451 x 325 มม.