฿ 26,739 ราคากลาง (รวม VAT)
ประเภท Mono Laser ขนาดกระดาษ A4
ความละเอียดในการพิมพ์ 1200x1200 จุด/นิ้ว ความเร็ว
พิมพ์ขาวดำ
30 หน้า/นาที
เวลาพิมพ์แผ่นแรก 9 วินาที ความเร็ว
พิมพ์สี
-
ความจุกระดาษ 600 แผ่น หน่วยความจำมาตราฐาน 64 MB
กลับหน้าอัตโนมัติ มี หน่วยความจำสูงสุด 576 MB
เน็ตเวิร์ค - รับประกัน 3 ปี
น้ำหนัก 15.8 กก. ขนาด 382 x 394 x 285 มม.