฿ 9,900 ราคากลาง (รวม VAT)
ประเภท Color Laser ขนาดกระดาษ A4
ความละเอียดในการพิมพ์ 1200x600 จุด/นิ้ว ความเร็ว
พิมพ์ขาวดำ
16 หน้า/นาที
เวลาพิมพ์แผ่นแรก 12 วินาที ความเร็ว
พิมพ์สี
12 หน้า/นาที
ความจุกระดาษ 250 แผ่น หน่วยความจำมาตราฐาน 32 MB
กลับหน้าอัตโนมัติ - หน่วยความจำสูงสุด 32 MB
เน็ตเวิร์ค Ethernet รับประกัน n/a
น้ำหนัก 21 กก. ขนาด 290 x 372/376 x 478/479 มม.