฿ 10,828 ราคากลาง (รวม VAT)
ประเภท Color Laser ขนาดกระดาษ A4
ความละเอียดในการพิมพ์ 9600x600 จุด/นิ้ว ความเร็ว
พิมพ์ขาวดำ
17.3 หน้า/นาที
เวลาพิมพ์แผ่นแรก 22 วินาที ความเร็ว
พิมพ์สี
8 หน้า/นาที
ความจุกระดาษ 150 แผ่น หน่วยความจำมาตราฐาน 16 MB
กลับหน้าอัตโนมัติ - หน่วยความจำสูงสุด n/a
เน็ตเวิร์ค - รับประกัน 1 ปี
น้ำหนัก 16 กก. ขนาด 399 x 452.5 x 262 มม.