฿ 12,829 ราคากลาง (รวม VAT)
ประเภท Mono Laser ขนาดกระดาษ A4
ความละเอียดในการพิมพ์ 1200x1200 จุด/นิ้ว ความเร็ว
พิมพ์ขาวดำ
28 หน้า/นาที
เวลาพิมพ์แผ่นแรก 6 วินาที ความเร็ว
พิมพ์สี
-
ความจุกระดาษ 300 แผ่น หน่วยความจำมาตราฐาน 32 MB
กลับหน้าอัตโนมัติ มี หน่วยความจำสูงสุด 544 MB
เน็ตเวิร์ค - รับประกัน 3 ปี
น้ำหนัก 10.5 กก. ขนาด 378 x 375 x 235 มม.