เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Canon Laser Shot LBP9100Cdn

ไม่มีข้อมูลราคา
ประเภท Color Laser ขนาดกระดาษ A4
ความละเอียดในการพิมพ์ 1200x1200 จุด/นิ้ว ความเร็ว
พิมพ์ขาวดำ
20 หน้า/นาที
เวลาพิมพ์แผ่นแรก 11 วินาที ความเร็ว
พิมพ์สี
20 หน้า/นาที
ความจุกระดาษ n/a หน่วยความจำมาตราฐาน 32 MB
กลับหน้าอัตโนมัติ มี หน่วยความจำสูงสุด n/a
เน็ตเวิร์ค Ethernet รับประกัน 1 ปี
น้ำหนัก n/a ขนาด n/a