ออลอินวันปริ้นเตอร์ Canon MF8080Cw

A4 Color Laser, ความจุ 150 แผ่น
ความเร็ว: ขาวดำ 12, สี 8 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 2400x600, สแกน 600x600

฿ 26,000 ราคากลาง
ออลอินวันปริ้นเตอร์ Canon MF4750

A4 Mono Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความเร็ว: ขาวดำ 23 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 600x600, สแกน 600x600

฿ 7,290 ราคากลาง
ออลอินวันปริ้นเตอร์ Canon MF4870dn

A4 Mono Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความเร็ว: ขาวดำ 25 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 600x600, สแกน 600x600

฿ 10,500 ราคากลาง
ออลอินวันปริ้นเตอร์ Canon MF5980dw

A4 Mono Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความเร็ว: ขาวดำ 33 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 600x600, สแกน 600x600

฿ 28,000 ราคากลาง
ออลอินวันปริ้นเตอร์ Canon MF4890dw

A4 Mono Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความเร็ว: ขาวดำ 25 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 600x600, สแกน 600x600

฿ 16,500 ราคากลาง
ออลอินวันปริ้นเตอร์ Canon MF8010Cn

A4 Color Laser, ความจุ 150 แผ่น
ความเร็ว: ขาวดำ 12, สี 8 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 2400x600, สแกน 600x600

฿ 20,500 ราคากลาง
ออลอินวันปริ้นเตอร์ Canon MF8380Cdw

A4 Color Laser, ความจุ 150 แผ่น
ความเร็ว: ขาวดำ 20, สี 20 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 2400x600, สแกน 600x600

฿ 39,000 ราคากลาง
ออลอินวันปริ้นเตอร์ Canon MF3010

A4 Mono Laser, ความจุ 150 แผ่น
ความเร็ว: ขาวดำ 18 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 600x600, สแกน 600x600

฿ 4,790 ราคากลาง
ออลอินวันปริ้นเตอร์ Canon MF4420w

A4 Mono Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความเร็ว: ขาวดำ 23 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 600x600, สแกน 600x600

฿ 5,990 ราคากลาง
ออลอินวันปริ้นเตอร์ Canon MF4820d

A4 Mono Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความเร็ว: ขาวดำ 25 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 600x600, สแกน 600x600

฿ 5,490 ราคากลาง
ออลอินวันปริ้นเตอร์ Canon MF4720w

A4 Mono Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความเร็ว: ขาวดำ 23 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 600x600, สแกน 600x600

฿ 5,490 ราคากลาง
ออลอินวันปริ้นเตอร์ Canon PIXMA MX347

A4 Color Inkjet, ความจุ 100 แผ่น
ความเร็ว: ขาวดำ 8.4, สี 4.8 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 4800x1200, สแกน 1200x2400

฿ 3,708 ราคากลาง
35 รายการ