ออลอินวันปริ้นเตอร์ Kyocera FS-1035MFP/DP

A4 Mono Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความเร็ว: ขาวดำ 35 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 1200x1200, สแกน 600x600

฿ 28,890 ราคากลาง
ออลอินวันปริ้นเตอร์ Kyocera FS-1135MFP

A4 Mono Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความเร็ว: ขาวดำ 35 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 1200x1200, สแกน 600x600

฿ 32,100 ราคากลาง
ออลอินวันปริ้นเตอร์ Kyocera FS-1020MFP

A4 Mono Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความเร็ว: ขาวดำ 20 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 1800x600, สแกน 600x600

฿ 6,400 ราคากลาง
ออลอินวันปริ้นเตอร์ Kyocera FS-1120MFP

A4 Mono Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความเร็ว: ขาวดำ 20 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 1800x600, สแกน 600x600

฿ 11,770 ราคากลาง
ออลอินวันปริ้นเตอร์ Kyocera FS-1025MFP

A4 Mono Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความเร็ว: ขาวดำ 25 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 1800x600, สแกน 600x600

฿ 11,770 ราคากลาง
ออลอินวันปริ้นเตอร์ Kyocera FS-1125MFP

A4 Mono Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความเร็ว: ขาวดำ 25 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 1800x600, สแกน 600x600

฿ 13,375 ราคากลาง
ออลอินวันปริ้นเตอร์ Kyocera FS-1016MFP

A4 Mono Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความเร็ว: ขาวดำ 16 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 600x600, สแกน 1200x1200

ไม่มีข้อมูลราคา
ออลอินวันปริ้นเตอร์ Kyocera KM-1820

A4 Mono Laser, ความจุ 300 แผ่น
ความเร็ว: ขาวดำ 18 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 600x600, สแกน 2400x600

ไม่มีข้อมูลราคา
ออลอินวันปริ้นเตอร์ Kyocera KM-1635

A3 Mono Laser, ความจุ 350 แผ่น
ความเร็ว: ขาวดำ 16 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 600x600, สแกน -

ไม่มีข้อมูลราคา
ออลอินวันปริ้นเตอร์ Kyocera KM-2035

A3 Mono Laser, ความจุ 350 แผ่น
ความเร็ว: ขาวดำ 20 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 600x600, สแกน -

ไม่มีข้อมูลราคา
ออลอินวันปริ้นเตอร์ Kyocera KM-1650

A3 Mono Laser, ความจุ 350 แผ่น
ความเร็ว: ขาวดำ 16 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 600x600, สแกน 600

ไม่มีข้อมูลราคา
ออลอินวันปริ้นเตอร์ Kyocera KM-2050

A3 Mono Laser, ความจุ 650 แผ่น
ความเร็ว: ขาวดำ 20 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 600x600, สแกน 600

ไม่มีข้อมูลราคา
12 รายการ