ออลอินวันปริ้นเตอร์ Ricoh SPC231SF

A4 Color Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความเร็ว: ขาวดำ 20, สี 20 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 2400x600, สแกน 1200x1200

฿ 31,993 ราคากลาง
ออลอินวันปริ้นเตอร์ Ricoh SPC232SF

A4 Color Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความเร็ว: ขาวดำ 20, สี 20 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 2400x600, สแกน 1200x1200

฿ 34,133 ราคากลาง
ออลอินวันปริ้นเตอร์ Ricoh SP 1100SF

A4 Mono Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความเร็ว: ขาวดำ 20 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 600x600, สแกน 600x2400

฿ 13,910 ราคากลาง
ออลอินวันปริ้นเตอร์ Ricoh GelSprinter Aficio GX3000S

A4 Color GelSprinter, ความจุ 250 แผ่น
ความเร็ว: ขาวดำ 29, สี 29 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 3600x1200, สแกน 1200x1200

ไม่มีข้อมูลราคา
ออลอินวันปริ้นเตอร์ Ricoh GelSprinter Aficio GX3000SF

A4 Color GelSprinter, ความจุ 250 แผ่น
ความเร็ว: ขาวดำ 29, สี 29 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 3600x1200, สแกน 1200x1200

ไม่มีข้อมูลราคา
ออลอินวันปริ้นเตอร์ Ricoh GelSprinter Aficio GX3050SFN

A4 Color GelSprinter, ความจุ 250 แผ่น
ความเร็ว: ขาวดำ 29, สี 29 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 3600x1200, สแกน 1200x1200

ไม่มีข้อมูลราคา
ออลอินวันปริ้นเตอร์ Ricoh Aficio MP C1500

A3 Color Laser, ความจุ 350 แผ่น
ความเร็ว: ขาวดำ 15, สี 6 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 600x600, สแกน 1200

ไม่มีข้อมูลราคา
ออลอินวันปริ้นเตอร์ Ricoh Aficio MP C2000

A3 Color Laser, ความจุ 1,100 แผ่น
ความเร็ว: ขาวดำ 20, สี 20 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 2400x600, สแกน 1200

ไม่มีข้อมูลราคา
ออลอินวันปริ้นเตอร์ Ricoh Aficio MP C2500

A3 Color Laser, ความจุ 1,100 แผ่น
ความเร็ว: ขาวดำ 25, สี 25 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 2400x600, สแกน 1200

ไม่มีข้อมูลราคา
ออลอินวันปริ้นเตอร์ Ricoh Aficio MP C3000

A3 Color Laser, ความจุ 1,100 แผ่น
ความเร็ว: ขาวดำ 30, สี 30 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 2400x600, สแกน 1200

ไม่มีข้อมูลราคา
ออลอินวันปริ้นเตอร์ Ricoh Aficio MP C3500

A3 Color Laser, ความจุ 1,100 แผ่น
ความเร็ว: ขาวดำ 35, สี 35 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 2400x600, สแกน 1200

ไม่มีข้อมูลราคา
ออลอินวันปริ้นเตอร์ Ricoh Aficio MP C4500

A3 Color Laser, ความจุ 1,100 แผ่น
ความเร็ว: ขาวดำ 45, สี 45 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 2400x600, สแกน 1200

ไม่มีข้อมูลราคา
36 รายการ