ออลอินวันปริ้นเตอร์ Canon PIXMA MP996

A4 Color Inkjet, ความจุ n/a
ความเร็ว: ขาวดำ n/a, สี n/a หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 9600x2400, สแกน 4800x9600

฿ 11,869 ราคากลาง
ออลอินวันปริ้นเตอร์ Brother DCP-195C

A4 Color Inkjet, ความจุ n/a
ความเร็ว: ขาวดำ 27, สี 33 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 1200x6000, สแกน 19200x19200

฿ 2,790 ราคากลาง
ออลอินวันปริ้นเตอร์ Brother DCP-375CW

A4 Color Inkjet, ความจุ n/a
ความเร็ว: ขาวดำ 27, สี 33 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 1200x6000, สแกน 19200x19200

฿ 3,490 ราคากลาง
ออลอินวันปริ้นเตอร์ Brother MFC-295CN

A4 Color Inkjet, ความจุ n/a
ความเร็ว: ขาวดำ 27, สี 33 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 1200x6000, สแกน 19200x19200

฿ 4,290 ราคากลาง
ออลอินวันปริ้นเตอร์ Brother MFC-795CW

A4 Color Inkjet, ความจุ n/a
ความเร็ว: ขาวดำ 28, สี 35 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 1200x6000, สแกน 19200x19200

฿ 8,990 ราคากลาง
ออลอินวันปริ้นเตอร์ Brother MFC-8370DN

A4 Mono Laser, ความจุ n/a
ความเร็ว: ขาวดำ 28 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 1200x1200, สแกน 19200x19200

฿ 21,990 ราคากลาง
ออลอินวันปริ้นเตอร์ Brother DCP-8070D

A4 Mono Laser, ความจุ n/a
ความเร็ว: ขาวดำ 28 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 1200x1200, สแกน 19200x19200

฿ 17,900 ราคากลาง
ออลอินวันปริ้นเตอร์ Brother MFC-8380DN

A4 Mono Laser, ความจุ n/a
ความเร็ว: ขาวดำ 30 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 1200x1200, สแกน 19200x19200

฿ 24,990 ราคากลาง
ออลอินวันปริ้นเตอร์ Brother MFC-9450CDN

A4 Color Laser, ความจุ n/a
ความเร็ว: ขาวดำ 20, สี 20 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 2400x600, สแกน 19200x19200

฿ 36,900 ราคากลาง
ออลอินวันปริ้นเตอร์ Brother DCP-9010CN

A4 Color Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความเร็ว: ขาวดำ 16, สี 16 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 2400x600, สแกน n/a

฿ 17,990 ราคากลาง
ออลอินวันปริ้นเตอร์ Brother MFC-9120CN

A4 Color Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความเร็ว: ขาวดำ 16, สี 16 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 2400x600, สแกน n/a

฿ 19,990 ราคากลาง
ออลอินวันปริ้นเตอร์ Brother MFC-9320CW

A4 Color Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความเร็ว: ขาวดำ 16, สี 16 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 2400x600, สแกน n/a

฿ 21,990 ราคากลาง
224 รายการ