ออลอินวันปริ้นเตอร์ Samsung CLX-9201NA

A3 Color Laser, ความจุ 1,040 แผ่น
ความเร็ว: ขาวดำ 20, สี 20 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 2400x600, สแกน 4800x4800

฿ 138,120 ราคากลาง
ออลอินวันปริ้นเตอร์ Samsung CLX-9251NA

A3 Color Laser, ความจุ 1,040 แผ่น
ความเร็ว: ขาวดำ 25, สี 25 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 2400x600, สแกน 4800x4800

฿ 169,140 ราคากลาง
ออลอินวันปริ้นเตอร์ Fuji Xerox DocuPrint CM405df

A4 Color Laser, ความจุ 550 แผ่น
ความเร็ว: ขาวดำ 35, สี 35 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 1200x1200, สแกน 600x600

฿ 57,000 ราคากลาง
ออลอินวันปริ้นเตอร์ Fuji Xerox DocuPrint M205b

A4 Mono Laser, ความจุ 150 แผ่น
ความเร็ว: ขาวดำ 24 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 1200x1200, สแกน 1200x1200

฿ 4,490 ราคากลาง
ออลอินวันปริ้นเตอร์ Fuji Xerox DocuPrint M205f

A4 Mono Laser, ความจุ 150 แผ่น
ความเร็ว: ขาวดำ 24 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 1200x1200, สแกน 1200x1200

฿ 6,990 ราคากลาง
ออลอินวันปริ้นเตอร์ Fuji Xerox DocuPrint M205fw

A4 Mono Laser, ความจุ 150 แผ่น
ความเร็ว: ขาวดำ 24 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 1200x1200, สแกน 1200x1200

฿ 7,990 ราคากลาง
ออลอินวันปริ้นเตอร์ Fuji Xerox DocuPrint M255z

A4 Mono Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความเร็ว: ขาวดำ 30 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 1200x1200, สแกน 1200x1200

฿ 12,900 ราคากลาง
ออลอินวันปริ้นเตอร์ Fuji Xerox DocuPrint M355df

A4 Mono Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความเร็ว: ขาวดำ 35 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 1200x1200, สแกน 1200x1200

฿ 24,900 ราคากลาง
ออลอินวันปริ้นเตอร์ Fuji Xerox DocuPrint CM205b

A4 Color Laser, ความจุ 150 แผ่น
ความเร็ว: ขาวดำ 15, สี 12 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 1200x2400, สแกน 1200x1200

฿ 10,590 ราคากลาง
ออลอินวันปริ้นเตอร์ Fuji Xerox DocuPrint CM205fw

A4 Color Laser, ความจุ 150 แผ่น
ความเร็ว: ขาวดำ 15, สี 12 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 1200x2400, สแกน 1200x1200

฿ 16,900 ราคากลาง
ออลอินวันปริ้นเตอร์ Fuji Xerox DocuPrint CM205f

A4 Color Laser, ความจุ 150 แผ่น
ความเร็ว: ขาวดำ 15, สี 12 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 1200x2400, สแกน 1200x1200

฿ 15,900 ราคากลาง
ออลอินวันปริ้นเตอร์ Fuji Xerox DocuPrint CM305 df

A4 Color Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความเร็ว: ขาวดำ 23, สี 23 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 600x600, สแกน 1200x1200

฿ 22,470 ราคากลาง
224 รายการ