ออลอินวันปริ้นเตอร์ Brother DCP-1510

A4 Mono Laser, ความจุ 150 แผ่น
ความเร็ว: ขาวดำ 20 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 2400x600, สแกน 600x1200

฿ 2,990 ราคากลาง
ออลอินวันปริ้นเตอร์ Brother DCP-195C

A4 Color Inkjet, ความจุ n/a
ความเร็ว: ขาวดำ 27, สี 33 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 1200x6000, สแกน 19200x19200

฿ 2,790 ราคากลาง
ออลอินวันปริ้นเตอร์ Brother DCP-375CW

A4 Color Inkjet, ความจุ n/a
ความเร็ว: ขาวดำ 27, สี 33 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 1200x6000, สแกน 19200x19200

฿ 3,490 ราคากลาง
ออลอินวันปริ้นเตอร์ Brother DCP-6690CW

A3 Color Inkjet, ความจุ 200 แผ่น
ความเร็ว: ขาวดำ 35, สี 28 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 1200x6000, สแกน 1200x2400

฿ 16,990 ราคากลาง
ออลอินวันปริ้นเตอร์ Brother DCP-7030

A4 Mono Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความเร็ว: ขาวดำ 22 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 2400x600, สแกน 600x2400

฿ 5,490 ราคากลาง
ออลอินวันปริ้นเตอร์ Brother DCP-7060D

A4 Mono Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความเร็ว: ขาวดำ 24 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 2400x600, สแกน 600x2400

฿ 6,490 ราคากลาง
ออลอินวันปริ้นเตอร์ Brother DCP-8070D

A4 Mono Laser, ความจุ n/a
ความเร็ว: ขาวดำ 28 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 1200x1200, สแกน 19200x19200

฿ 17,900 ราคากลาง
ออลอินวันปริ้นเตอร์ Brother DCP-9010CN

A4 Color Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความเร็ว: ขาวดำ 16, สี 16 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 2400x600, สแกน 1200x2400

฿ 17,990 ราคากลาง
ออลอินวันปริ้นเตอร์ Brother DCP-9010CN

A4 Color Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความเร็ว: ขาวดำ 16, สี 16 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 2400x600, สแกน n/a

฿ 17,990 ราคากลาง
ออลอินวันปริ้นเตอร์ Brother DCP-9040CN

A4 Color Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความเร็ว: ขาวดำ 21, สี 21 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 2400x600, สแกน 1200x2400

฿ 29,900 ราคากลาง
ออลอินวันปริ้นเตอร์ Brother DCP-9042CDN

A4 Color Laser, ความจุ 300 แผ่น
ความเร็ว: ขาวดำ 20, สี 20 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 2400x600, สแกน 19200x19200

฿ 25,900 ราคากลาง
ออลอินวันปริ้นเตอร์ Brother DCP-J125

A4 Color Inkjet, ความจุ 100 แผ่น
ความเร็ว: ขาวดำ 33, สี 27 หน้า/นาที
ความละเอียด: พิมพ์ 1200x6000, สแกน 19200x19200

฿ 2,990 ราคากลาง
224 รายการ