คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Dell Vostro 230s Slim Tower (T220214TH)

Intel Core 2 Duo 2.93 GHz
แรม 2048 MB, ฮาร์ดดิสก์ 640 GB
จอมอนิเตอร์ -

฿ 15,621 ราคากลาง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Dell Vostro 430 (T220703TH)

Intel Core i3 3.06 GHz
แรม 1024 MB, ฮาร์ดดิสก์ 320 GB
จอมอนิเตอร์ -

฿ 19,473 ราคากลาง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Dell Optiplex 380 Mini Tower (T323814TH)

Intel Core 2 Duo 3.06 GHz
แรม 2048 MB, ฮาร์ดดิสก์ 320 GB
จอมอนิเตอร์ -

฿ 26,749 ราคากลาง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Dell Precision T1500 (T621101TH)

Intel Core i3 3.06 GHz
แรม 2048 MB, ฮาร์ดดิสก์ 500 GB
จอมอนิเตอร์ -

฿ 30,602 ราคากลาง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Dell Optiplex 960 Mini Tower (T329601TH)

Intel Core 2 Duo 3.16 GHz
แรม 2048 MB, ฮาร์ดดิสก์ 250 GB
จอมอนิเตอร์ -

฿ 26,316 ราคากลาง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Dell Precision T3500 (T621102TH)

Intel Xeon 2.4 GHz
แรม 3072 MB, ฮาร์ดดิสก์ 500 GB
จอมอนิเตอร์ -

฿ 44,405 ราคากลาง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Dell Inspiron 580MT (T261023TH)

Intel Core i3 3.06 GHz
แรม 4096 MB, ฮาร์ดดิสก์ 500 GB
จอมอนิเตอร์ -

฿ 26,311 ราคากลาง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Dell Alienware  Aurora (T261032TH)

Intel Core i7 2.66 GHz
แรม 6144 MB, ฮาร์ดดิสก์ 1,000 GB
จอมอนิเตอร์ -

฿ 94,684 ราคากลาง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Dell Inspiron  400 (T261025TH)

AMD Athlon 1.8 GHz
แรม 2048 MB, ฮาร์ดดิสก์ 500 GB
จอมอนิเตอร์ -

฿ 10,593 ราคากลาง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Dell Inspiron  One 19 (T261018TH)

Intel Pentium 2.6 GHz
แรม 2048 MB, ฮาร์ดดิสก์ 320 GB
จอมอนิเตอร์ 18.5 นิ้ว WXGA

฿ 18,179 ราคากลาง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Dell Inspiron 560MT (T261038TH)

Intel Pentium 2.6 GHz
แรม 2048 MB, ฮาร์ดดิสก์ 320 GB
จอมอนิเตอร์ -

฿ 13,899 ราคากลาง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Dell Inspiron 560s (T261016TH)

Intel Pentium 2.93 GHz
แรม 4096 MB, ฮาร์ดดิสก์ 640 GB
จอมอนิเตอร์ -

฿ 22,459 ราคากลาง
17 รายการ