คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Gateway ZX4951-002t

Intel Core i5 3.2 GHz
แรม 6144 MB, ฮาร์ดดิสก์ 1,024 GB
จอมอนิเตอร์ 21.5 นิ้ว LCD with Touch

฿ 42,900 ราคากลาง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Gateway SX2850-002t

Intel Core i5 2.8 GHz
แรม 2048 MB, ฮาร์ดดิสก์ 640 GB
จอมอนิเตอร์ -

฿ 28,900 ราคากลาง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Gateway DX4840-004t (PTGAU02034)

Intel Core i3 3.2 GHz
แรม 2048 MB, ฮาร์ดดิสก์ 1,024 GB
จอมอนิเตอร์ -

฿ 22,363 ราคากลาง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Gateway DX4840-002t (PTGAU02031)

Intel Core i5 2.66 GHz
แรม 4096 MB, ฮาร์ดดิสก์ 1,024 GB
จอมอนิเตอร์ -

฿ 28,783 ราคากลาง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Gateway DX4840-005t (PTGAU02038)

Intel Core i5 2.8 GHz
แรม 4096 MB, ฮาร์ดดิสก์ 1TB
จอมอนิเตอร์ -

฿ 29,853 ราคากลาง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Gateway DX4840-003t (PTGAU02032)

Intel Core i7 2.8 GHz
แรม 6144 MB, ฮาร์ดดิสก์ 1,024 GB
จอมอนิเตอร์ -

฿ 42,693 ราคากลาง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Gateway DX4840-006t (PTGAU02037)

Intel Core i7 2.93 GHz
แรม 6144 MB, ฮาร์ดดิสก์ 1,024 GB
จอมอนิเตอร์ -

฿ 46,973 ราคากลาง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Gateway DX4831-001t (PTGAJ02031)

Intel Core i5 3.2 GHz
แรม 4096 MB, ฮาร์ดดิสก์ 1,000 GB
จอมอนิเตอร์ -

฿ 22,900 ราคากลาง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Gateway DX4831-002t (PTGAJ02031)

Intel Core i5 2.66 GHz
แรม 4096 MB, ฮาร์ดดิสก์ 1,000 GB
จอมอนิเตอร์ -

฿ 29,900 ราคากลาง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Gateway DX4831-003t (PTGAJ02032)

Intel Core i7 2.8 GHz
แรม 6144 MB, ฮาร์ดดิสก์ 1,000 GB
จอมอนิเตอร์ -

฿ 42,900 ราคากลาง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Gateway SX2840-001t (PTGA802008)

Intel Core i5 3.2 GHz
แรม 4096 MB, ฮาร์ดดิสก์ 1,000 GB
จอมอนิเตอร์ -

฿ 25,900 ราคากลาง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Gateway SX2840-002t (PWGA702007)

Intel Core 2 Duo 2.2 GHz
แรม 6144 MB, ฮาร์ดดิสก์ 1,000 GB
จอมอนิเตอร์ -

฿ 42,693 ราคากลาง
13 รายการ