คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ HP Z200 Convertible Minitower (CTO202EL)

Intel Core i3 3.06 GHz
แรม 2048 MB, ฮาร์ดดิสก์ 250 GB
จอมอนิเตอร์ -

฿ 37,343 ราคากลาง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ HP Z200 Convertible Minitower (CTO208W7-SP)

Intel Core i3 3.33 GHz
แรม 4096 MB, ฮาร์ดดิสก์ 500 GB
จอมอนิเตอร์ -

฿ 52,323 ราคากลาง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ HP Z200 Convertible Minitower (CTO205EL)

Intel Core i5 3.6 GHz
แรม 3072 MB, ฮาร์ดดิสก์ 250 GB
จอมอนิเตอร์ -

฿ 53,393 ราคากลาง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ HP Z200 Convertible Minitower (CTO209W764)

Intel Xeon 2.4 GHz
แรม 4096 MB, ฮาร์ดดิสก์ 320 GB
จอมอนิเตอร์ -

฿ 69,443 ราคากลาง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ HP Z400 Convertible Minitower (CTO427EL)

Intel Xeon 3.06 GHz
แรม 3072 MB, ฮาร์ดดิสก์ 250 GB
จอมอนิเตอร์ -

฿ 31,993 ราคากลาง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ HP Z400 Convertible Minitower (CTO428W7)

Intel Xeon 3.2 GHz
แรม 3072 MB, ฮาร์ดดิสก์ 500 GB
จอมอนิเตอร์ -

฿ 50,183 ราคากลาง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ HP Z400 Convertible Minitower (CTO426EL)

Intel Xeon 2.4 GHz
แรม 4096 MB, ฮาร์ดดิสก์ 500 GB
จอมอนิเตอร์ -

฿ 59,813 ราคากลาง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ HP Z400 Convertible Minitower (CTO425W764)

Intel Xeon 3.06 GHz
แรม 8192 MB, ฮาร์ดดิสก์ 1,000 GB
จอมอนิเตอร์ -

฿ 87,633 ราคากลาง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ HP Z400 Convertible Minitower (CTO428UM)

Intel Xeon 3.2 GHz
แรม 6144 MB, ฮาร์ดดิสก์ 1,000 GB
จอมอนิเตอร์ -

฿ 122,943 ราคากลาง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ HP Z600 Microtower (CTO612W7)

Two Intel Xeon Quad Core 2.53 GHz
แรม 8192 MB, ฮาร์ดดิสก์ 1,000 GB
จอมอนิเตอร์ -

฿ 141,133 ราคากลาง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ HP Z600 Microtower (CTO612W764)

Two Intel Xeon Quad Core 2.53 GHz
แรม 8192 MB, ฮาร์ดดิสก์ 1,000 GB
จอมอนิเตอร์ -

฿ 141,133 ราคากลาง
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ HP Z600 Microtower (CTO613W7)

Two Intel Xeon Quad Core 2.13 GHz
แรม 4096 MB, ฮาร์ดดิสก์ 500 GB
จอมอนิเตอร์ -

฿ 89,773 ราคากลาง
471 รายการ