เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Brother HL-4150CDN

A4 Color Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความละเอียด 2400x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 24, สี 24 หน้า/นาที

฿ 25,990 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Brother HL-4570CDW

A4 Color Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความละเอียด 2400x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 28, สี 28 หน้า/นาที

฿ 29,990 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Brother HL-5440D

A4 Mono Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความละเอียด 1200x1200 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 38 หน้า/นาที

฿ 17,990 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Brother HL-5450DN

A4 Mono Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความละเอียด 1200x1200 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 38 หน้า/นาที

฿ 21,990 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Brother HL-6180DW

A4 Mono Laser, ความจุ 500 แผ่น
ความละเอียด 1200x1200 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 40 หน้า/นาที

฿ 29,990 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Brother HL-3150CDN

A4 Color Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความละเอียด 2400x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 18, สี 18 หน้า/นาที

฿ 7,990 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Brother HL-3170CDW

A4 Color Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความละเอียด 2400x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 22, สี 22 หน้า/นาที

฿ 9,990 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Brother HL-2240D

A4 Mono Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความละเอียด 2400x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 24 หน้า/นาที

฿ 3,990 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Brother HL-2250DN

A4 Mono Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความละเอียด 2400x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 26 หน้า/นาที

฿ 5,990 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Brother HL-2270DW

A4 Mono Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความละเอียด 2400x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 26 หน้า/นาที

฿ 6,990 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Brother HL-1110

A4 Mono Laser, ความจุ 150 แผ่น
ความละเอียด 2400x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 20 หน้า/นาที

฿ 1,590 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Brother HL-3040CN

A4 Color Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความละเอียด 2400x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 16, สี 16 หน้า/นาที

฿ 9,990 ราคากลาง
21 รายการ