เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Canon LBP6200d

A4 Mono Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความละเอียด 2400x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 25 หน้า/นาที

฿ 5,200 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Canon LBP7680Cx

A4 Mono Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความละเอียด 9600x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 20 หน้า/นาที

฿ 37,500 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Canon LBP6680x

A4 Mono Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความละเอียด 1200x1200 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 33 หน้า/นาที

฿ 25,000 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Canon LBP7780Cx

A4 Color Laser, ความจุ 500 แผ่น
ความละเอียด 9600x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 32, สี 32 หน้า/นาที

฿ 52,000 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Canon LBP7018c

A4 Color Laser, ความจุ 150 แผ่น
ความละเอียด 2400x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 16, สี 4 หน้า/นาที

฿ 8,500 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Canon LBP7110Cw

A4 Color Laser, ความจุ 150 แผ่น
ความละเอียด 1200x1200 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 14, สี 14 หน้า/นาที

฿ 11,500 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Canon LBP7100Cn

A4 Color Laser, ความจุ 150 แผ่น
ความละเอียด 1200x1200 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 14, สี 14 หน้า/นาที

฿ 9,900 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Canon LBP6000

A4 Mono Laser, ความจุ 150 แผ่น
ความละเอียด 2400x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 18 หน้า/นาที

ไม่มีข้อมูลราคา
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Canon LBP6300dn

A4 Mono Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความละเอียด 2400x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 30 หน้า/นาที

฿ 21,315 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Canon LBP6750dn

A4 Mono Laser, ความจุ 600 แผ่น
ความละเอียด 2400x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 40 หน้า/นาที

ไม่มีข้อมูลราคา
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Canon Laser Shot LBP7750Cdn

A4 Color Laser, ความจุ n/a
ความละเอียด 9600x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 30, สี 30 หน้า/นาที

ไม่มีข้อมูลราคา
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Canon Laser Shot LBP9100Cdn

A4 Color Laser, ความจุ n/a
ความละเอียด 1200x1200 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 20, สี 20 หน้า/นาที

ไม่มีข้อมูลราคา
24 รายการ