เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Canon Laser Shot LBP3050

A4 Mono Laser, ความจุ 150 แผ่น
ความละเอียด 2400x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 14 หน้า/นาที

฿ 3,290 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Canon Laser Shot LBP3300

A4 Mono Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความละเอียด 600x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 21 หน้า/นาที

฿ 11,222 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Canon Laser Shot LBP3310

A4 Mono Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความละเอียด 2400x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 26 หน้า/นาที

฿ 14,091 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Canon Laser Shot LBP3370

A4 Mono Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความละเอียด 2400x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 26 หน้า/นาที

฿ 20,420 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Canon Laser Shot LBP3460

A4 Mono Laser, ความจุ 350 แผ่น
ความละเอียด 600x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 33 หน้า/นาที

฿ 30,532 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Canon Laser Shot LBP3500

A3 Mono Laser, ความจุ 350 แผ่น
ความละเอียด 2400x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 25 หน้า/นาที

฿ 39,573 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Canon Laser Shot LBP5050

A4 Color Laser, ความจุ 150 แผ่น
ความละเอียด 9600x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 12, สี 8 หน้า/นาที

฿ 10,828 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Canon Laser Shot LBP5050N

A4 Color Laser, ความจุ 150 แผ่น
ความละเอียด 9600x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 12, สี 8 หน้า/นาที

฿ 15,000 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Canon Laser Shot LBP5200

A4 Color Laser, ความจุ 125 แผ่น
ความละเอียด 9600x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 19, สี 4 หน้า/นาที

฿ 21,293 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Canon Laser Shot LBP5970

A3 Color Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความละเอียด 9600x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 32, สี 30 หน้า/นาที

฿ 162,421 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Canon Laser Shot LBP7200Cd

A4 Color Laser, ความจุ 300 แผ่น
ความละเอียด 600x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 20, สี 20 หน้า/นาที

฿ 21,574 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Canon Laser Shot LBP7200Cdn

A4 Color Laser, ความจุ 300 แผ่น
ความละเอียด 600x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 20, สี 20 หน้า/นาที

฿ 29,830 ราคากลาง
24 รายการ