เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Epson  Aculaser M 2310D

A4 Mono Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความละเอียด 1200x1200 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 30 หน้า/นาที

฿ 9,500 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Epson  Aculaser M 2310DN

A4 Mono Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความละเอียด 1200x1200 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 30 หน้า/นาที

฿ 11,000 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Epson  Aculaser M 2410DN

A4 Mono Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความละเอียด 1200x1200 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 35 หน้า/นาที

฿ 19,900 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Epson  Aculaser N2500

A3 Mono Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความละเอียด 600x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 25 หน้า/นาที

฿ 51,000 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Epson Aculaser 2600N

A4 Mono Laser, ความจุ 650 แผ่น
ความละเอียด 600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 30, สี 7.5 หน้า/นาที

฿ 29,960 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Epson Aculaser C1100

A4 Color Laser, ความจุ 180 แผ่น
ความละเอียด 600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 25, สี 5 หน้า/นาที

฿ 20,220 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Epson Aculaser C1100N

A4 Color Laser, ความจุ 180 แผ่น
ความละเอียด 600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 25, สี 5 หน้า/นาที

฿ 25,570 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Epson Aculaser C1700

A4 Color Laser, ความจุ 150 แผ่น
ความละเอียด 1200x2400 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 12, สี 10 หน้า/นาที

฿ 6,690 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Epson Aculaser C2600N

A4 Color Laser, ความจุ 650 แผ่น
ความละเอียด 600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 30, สี 7.5 หน้า/นาที

฿ 33,700 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Epson Aculaser C2800DN

A4 Color Laser, ความจุ 400 แผ่น
ความละเอียด 1200 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 25, สี 20 หน้า/นาที

฿ 36,550 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Epson Aculaser C2800N

A4 Color Laser, ความจุ 400 แผ่น
ความละเอียด 1200 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 25, สี 20 หน้า/นาที

฿ 26,400 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Epson Aculaser C2900N

A4 Color Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความละเอียด 600x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 23, สี 23 หน้า/นาที

฿ 18,000 ราคากลาง
38 รายการ