เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Epson Aculaser C9200N

A3 Color Laser, ความจุ 350 แผ่น
ความละเอียด 600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 26, สี 26 หน้า/นาที

ไม่มีข้อมูลราคา
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Epson M1400

A4 Mono Laser, ความจุ 150 แผ่น
ความละเอียด 1200x1200 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 24 หน้า/นาที

฿ 2,990 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Epson Aculaser M1200

A4 Mono Laser, ความจุ 150 แผ่น
ความละเอียด 600x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 20 หน้า/นาที

฿ 4,270 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Epson EPL-6200L

A4 Mono Laser, ความจุ 150 แผ่น
ความละเอียด 600x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 20 หน้า/นาที

฿ 6,400 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Epson Aculaser C1700

A4 Color Laser, ความจุ 150 แผ่น
ความละเอียด 1200x2400 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 12, สี 10 หน้า/นาที

฿ 6,690 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Epson M2310D

A4 Mono Laser, ความจุ 300 แผ่น
ความละเอียด 1200x1200 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 30 หน้า/นาที

฿ 9,500 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Epson  Aculaser M 2310D

A4 Mono Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความละเอียด 1200x1200 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 30 หน้า/นาที

฿ 9,500 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Epson M2310DN

A4 Mono Laser, ความจุ 300 แผ่น
ความละเอียด 1200x1200 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 30 หน้า/นาที

฿ 11,000 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Epson  Aculaser M 2310DN

A4 Mono Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความละเอียด 1200x1200 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 30 หน้า/นาที

฿ 11,000 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Epson EPL-6200

A4 Mono Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความละเอียด 1200x1200 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 20 หน้า/นาที

฿ 11,470 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Epson Aculaser M2010D

A4 Mono Laser, ความจุ 300 แผ่น
ความละเอียด 1200 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 28 หน้า/นาที

฿ 11,500 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Epson Aculaser M2010DN

A4 Mono Laser, ความจุ 300 แผ่น
ความละเอียด 1200 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 28 หน้า/นาที

฿ 12,900 ราคากลาง
* สินค้าตกรุ่น
38 รายการ