เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Epson Aculaser C9200

A3 Color Laser, ความจุ n/a
ความละเอียด 2400 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 13, สี 26 หน้า/นาที

฿ 149,000 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Epson Aculaser C9300N

A3 Color Laser, ความจุ 405 แผ่น
ความละเอียด 1200x1200 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 30, สี 30 หน้า/นาที

฿ 119,000 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Epson M4000N

A4 Mono Laser, ความจุ 550 แผ่น
ความละเอียด 1200x1200 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 43 หน้า/นาที

฿ 60,000 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Epson Aculaser C500DN

A4 Color Laser, ความจุ 700 แผ่น
ความละเอียด 1200x1200 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 45, สี 45 หน้า/นาที

฿ 51,900 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Epson Aculaser M7000N

A3 Mono Laser, ความจุ 380 แผ่น
ความละเอียด 1200x1200 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 32 หน้า/นาที

฿ 51,000 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Epson  Aculaser N2500

A3 Mono Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความละเอียด 600x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 25 หน้า/นาที

฿ 51,000 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Epson Aculaser C3900DN

A4 Color Laser, ความจุ 350 แผ่น
ความละเอียด 600x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 30, สี 30 หน้า/นาที

฿ 49,900 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Epson Aculaser CX37DN

A4 Color Laser, ความจุ 350 แผ่น
ความละเอียด 600x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 24, สี 24 หน้า/นาที

฿ 39,000 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Epson M2410DN

A4 Mono Laser, ความจุ 300 แผ่น
ความละเอียด 1200x1200 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 35 หน้า/นาที

฿ 19,900 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Epson  Aculaser M 2410DN

A4 Mono Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความละเอียด 1200x1200 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 35 หน้า/นาที

฿ 19,900 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Epson Aculaser C2900N

A4 Color Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความละเอียด 600x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 23, สี 23 หน้า/นาที

฿ 18,000 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Epson M2310DN

A4 Mono Laser, ความจุ 300 แผ่น
ความละเอียด 1200x1200 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 30 หน้า/นาที

฿ 11,000 ราคากลาง
18 รายการ