เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Fuji Xerox ColorQube 8570

A4 Color Laser, ความจุ 625 แผ่น
ความละเอียด n/a
ความเร็ว: ขาวดำ 40, สี 40 หน้า/นาที

฿ 50,504 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Fuji Xerox ColorQube 8870

A4 Color Laser, ความจุ 625 แผ่น
ความละเอียด n/a
ความเร็ว: ขาวดำ 40, สี 40 หน้า/นาที

฿ 73,830 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Fuji Xerox DocuPrint 2065

A3 Mono Laser, ความจุ 400 แผ่น
ความละเอียด 600x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 26 หน้า/นาที

฿ 29,895 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Fuji Xerox DocuPrint 3055

A3 Mono Laser, ความจุ 700 แผ่น
ความละเอียด 1200x1200 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 35 หน้า/นาที

฿ 54,607 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Fuji Xerox DocuPrint 3055

A3 Mono Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความละเอียด 1200x1200 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 35 หน้า/นาที

฿ 49,220 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Fuji Xerox DocuPrint 3105

A3 Mono Laser, ความจุ 550 แผ่น
ความละเอียด 1200x1200 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 32 หน้า/นาที

฿ 35,690 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Fuji Xerox DocuPrint 340 A

A4 Mono Laser, ความจุ 700 แผ่น
ความละเอียด 1200x1200 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 34 หน้า/นาที

฿ 34,100 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Fuji Xerox DocuPrint 340A

A4 Mono Laser, ความจุ 550 แผ่น
ความละเอียด 1200x1200 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 24 หน้า/นาที

฿ 31,565 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Fuji Xerox DocuPrint 340A (SYDP340A)

A4 Mono Laser, ความจุ 700 แผ่น
ความละเอียด 1200x1200 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 34 หน้า/นาที

฿ 53,393 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Fuji Xerox DocuPrint C1110

A4 Color Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความละเอียด 9600x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 16, สี 12 หน้า/นาที

฿ 12,294 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Fuji Xerox DocuPrint C1110B

A4 Color Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความละเอียด 9600x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 16, สี 12 หน้า/นาที

฿ 9,989 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Fuji Xerox DocuPrint C2200

A4 Color Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความละเอียด 9600x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 25, สี 25 หน้า/นาที

฿ 21,485 ราคากลาง
50 รายการ