เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Kyocera FS-C8650DN

A3 Color Laser, ความจุ 1,000 แผ่น
ความละเอียด 9600x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 55, สี 50 หน้า/นาที

฿ 138,993 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Kyocera FS-4300DN

A4 Mono Laser, ความจุ 500 แผ่น
ความละเอียด 1200x1200 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 60 หน้า/นาที

฿ 70,620 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Kyocera FS-4200DN

A4 Mono Laser, ความจุ 500 แผ่น
ความละเอียด 1200x1200 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 50 หน้า/นาที

฿ 69,550 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Kyocera FS-4100DN

A4 Mono Laser, ความจุ 500 แผ่น
ความละเอียด 1200x1200 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 45 หน้า/นาที

฿ 47,080 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Kyocera FS-2100DN

A4 Mono Laser, ความจุ 500 แผ่น
ความละเอียด 1200x1200 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 40 หน้า/นาที

฿ 36,915 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Kyocera FS-2100D

A4 Mono Laser, ความจุ 500 แผ่น
ความละเอียด 1200x1200 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 40 หน้า/นาที

฿ 25,680 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Kyocera FS-1040

A4 Mono Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความละเอียด 1200x1200 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 20 หน้า/นาที

฿ 4,890 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Kyocera FS-1060DN

A4 Mono Laser, ความจุ 251 แผ่น
ความละเอียด 1200x1200 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 25 หน้า/นาที

฿ 9,405 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Kyocera FS-C5150DN

A4 Color Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความละเอียด 9600x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 21, สี 21 หน้า/นาที

฿ 28,783 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Kyocera FS-C5250DN

A4 Color Laser, ความจุ 500 แผ่น
ความละเอียด 9600x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 26, สี 26 หน้า/นาที

฿ 42,693 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Kyocera FS-1120D

A4 Mono Laser, ความจุ 300 แผ่น
ความละเอียด 1200x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 30 หน้า/นาที

฿ 11,663 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Kyocera FS-1320D

A4 Mono Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความละเอียด 1200x1200 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 35 หน้า/นาที

฿ 15,943 ราคากลาง
29 รายการ