เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Kyocera FS-1040

A4 Mono Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความละเอียด 1200x1200 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 20 หน้า/นาที

฿ 4,890 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Kyocera FS-1100

A4 Mono Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความละเอียด 1200x1200 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 28 หน้า/นาที

฿ 9,084 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Kyocera FS-1060DN

A4 Mono Laser, ความจุ 251 แผ่น
ความละเอียด 1200x1200 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 25 หน้า/นาที

฿ 9,405 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Kyocera FS-1120D

A4 Mono Laser, ความจุ 300 แผ่น
ความละเอียด 1200x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 30 หน้า/นาที

฿ 11,663 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Kyocera FS-1300D

A4 Mono Laser, ความจุ 300 แผ่น
ความละเอียด 1200x1200 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 28 หน้า/นาที

฿ 12,829 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Kyocera FS-1320D

A4 Mono Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความละเอียด 1200x1200 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 35 หน้า/นาที

฿ 15,943 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Kyocera FS-1030D

A4 Mono Laser, ความจุ 300 แผ่น
ความละเอียด 1200 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 22 หน้า/นาที

฿ 17,441 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Kyocera FS-1370DN

A4 Mono Laser, ความจุ 300 แผ่น
ความละเอียด 1200x1200 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 35 หน้า/นาที

฿ 21,293 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Kyocera FS-1350DN

A4 Mono Laser, ความจุ 300 แผ่น
ความละเอียด 1200x1200 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 30 หน้า/นาที

฿ 21,389 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Kyocera FS-2100D

A4 Mono Laser, ความจุ 500 แผ่น
ความละเอียด 1200x1200 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 40 หน้า/นาที

฿ 25,680 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Kyocera FS-2020D

A4 Mono Laser, ความจุ 600 แผ่น
ความละเอียด 1200x1200 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 35 หน้า/นาที

฿ 26,739 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Kyocera FS-2000D

A4 Mono Laser, ความจุ 600 แผ่น
ความละเอียด 1200x1200 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 30 หน้า/นาที

฿ 26,739 ราคากลาง
29 รายการ