เลเซอร์ปริ้นเตอร์ OKI B431dn

A4 Mono Laser, ความจุ 350 แผ่น
ความละเอียด 1200x1200 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 38 หน้า/นาที

฿ 11,235 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ OKI B411d

A4 Mono Laser, ความจุ 350 แผ่น
ความละเอียด 1200x1200 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 38 หน้า/นาที

฿ 11,235 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ OKI C310dn

A4 Color Laser, ความจุ 350 แผ่น
ความละเอียด 1200x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 24, สี 22 หน้า/นาที

฿ 10,593 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ OKI C330dn

A4 Color Laser, ความจุ 350 แผ่น
ความละเอียด 1200x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 24, สี 22 หน้า/นาที

฿ 13,803 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ OKI C510dn

A4 Color Laser, ความจุ 350 แผ่น
ความละเอียด 1200x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 30, สี 26 หน้า/นาที

฿ 19,153 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ OKI C530dn

A4 Color Laser, ความจุ 350 แผ่น
ความละเอียด 1200x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 30, สี 26 หน้า/นาที

฿ 21,293 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ OKI C610n

A4 Color Laser, ความจุ 400 แผ่น
ความละเอียด 1200x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 36, สี 34 หน้า/นาที

฿ 25,573 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ OKI C610dn

A4 Color Laser, ความจุ 400 แผ่น
ความละเอียด 1200x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 36, สี 34 หน้า/นาที

฿ 26,215 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ OKI B430dn

A4 Mono Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความละเอียด 1200x1200 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 28 หน้า/นาที

฿ 10,500 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ OKI C110

A4 Color Laser, ความจุ 200 แผ่น
ความละเอียด 1200x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 19, สี 5 หน้า/นาที

฿ 6,900 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ OKI C5650n

A4 Color Laser, ความจุ 300 แผ่น
ความละเอียด 1200x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 32, สี 22 หน้า/นาที

฿ 17,900 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ OKI C5750n

A4 Color Laser, ความจุ 300 แผ่น
ความละเอียด 1200x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 32, สี 22 หน้า/นาที

฿ 19,900 ราคากลาง
19 รายการ