เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Ricoh Aficio SP3400N

A4 Mono Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความละเอียด 1200x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 28 หน้า/นาที

ไม่มีข้อมูลราคา
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Ricoh Aficio SP3410DN

A4 Mono Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความละเอียด 1200x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 28 หน้า/นาที

ไม่มีข้อมูลราคา
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Ricoh Gelsprinters GX e3350N (11GXe3350N)

A4 Color GelSprinter, ความจุ 250 แผ่น
ความละเอียด 3600x1200 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 29, สี 29 หน้า/นาที

ไม่มีข้อมูลราคา
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Ricoh Gelsprinters GX e3300N (11GXe3300N)

A4 Color GelSprinter, ความจุ 250 แผ่น
ความละเอียด 3600x1200 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 29, สี 29 หน้า/นาที

฿ 3,494 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Ricoh Aficio SP220N

A4 Color Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความละเอียด 600x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 16, สี 16 หน้า/นาที

฿ 7,989 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Ricoh Aficio SP C220N

A4 Color Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความละเอียด 2400x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 16, สี 16 หน้า/นาที

฿ 10,058 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Ricoh Aficio SPC231N

A4 Color Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความละเอียด 600x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 20, สี 20 หน้า/นาที

฿ 17,990 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Ricoh SP C231N (11SPC231N)

A4 Color Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความละเอียด 2400x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 20, สี 20 หน้า/นาที

฿ 22,900 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Ricoh SP C232DN

A4 Color Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความละเอียด 2400x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 20, สี 20 หน้า/นาที

฿ 26,000 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Ricoh Aficio AP610N

A3 Mono Laser, ความจุ 600 แผ่น
ความละเอียด 1200x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 35 หน้า/นาที

฿ 53,393 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Ricoh Aficio SP6330N (A3 size)

A3 Mono Laser, ความจุ 600 แผ่น
ความละเอียด 1200x1200 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 35 หน้า/นาที

฿ 53,393 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Ricoh Aficio SP C420DN

A4 Color Laser, ความจุ 650 แผ่น
ความละเอียด 1200x1200 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 30, สี 30 หน้า/นาที

฿ 54,998 ราคากลาง
15 รายการ