เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Samsung SL-M2825DW

A4 Mono Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความละเอียด 4800x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 28 หน้า/นาที

฿ 7,390 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Samsung SL-M2825ND

A4 Mono Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความละเอียด 4800x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 28 หน้า/นาที

฿ 6,490 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Samsung Laser Printer ML-2165

A4 Mono Laser, ความจุ 150 แผ่น
ความละเอียด 1200x1200 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 20 หน้า/นาที

฿ 2,990 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Samsung ML-3310ND

A4 Mono Laser, ความจุ 300 แผ่น
ความละเอียด 1200x1200 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 31 หน้า/นาที

฿ 13,250 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Samsung ML-1860

A4 Mono Laser, ความจุ 150 แผ่น
ความละเอียด 1200x1200 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 18 หน้า/นาที

฿ 2,490 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Samsung CLP-320N

A4 Color Laser, ความจุ 130 แผ่น
ความละเอียด 2400x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 16, สี 4 หน้า/นาที

฿ 9,500 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Samsung CLP-325

A4 Color Laser, ความจุ 130 แผ่น
ความละเอียด 2400x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 16, สี 4 หน้า/นาที

฿ 7,990 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Samsung CLP-620ND

A4 Color Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความละเอียด 9600x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 20, สี 20 หน้า/นาที

฿ 19,900 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Samsung CLP-670ND

A4 Color Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความละเอียด 9600x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 24, สี 24 หน้า/นาที

฿ 29,900 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Samsung ML-1915

A4 Mono Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความละเอียด 1200x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 18 หน้า/นาที

฿ 3,390 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Samsung ML-2525

A4 Mono Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความละเอียด 1200x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 24 หน้า/นาที

฿ 3,690 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Samsung ML-1660

A4 Mono Laser, ความจุ 150 แผ่น
ความละเอียด 1200x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 16 หน้า/นาที

฿ 3,190 ราคากลาง
25 รายการ