เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Fuji Xerox DocuPrint C3055DX

A3 Color Laser, ความจุ 405 แผ่น
ความละเอียด 600x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 35, สี 8 หน้า/นาที

฿ 66,875 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Fuji Xerox DocuPrint C5005d

A3 Color Laser, ความจุ 560 แผ่น
ความละเอียด 1200x2400 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 55, สี 50 หน้า/นาที

฿ 160,500 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Fuji Xerox ColorQube 8570

A4 Color Laser, ความจุ 625 แผ่น
ความละเอียด n/a
ความเร็ว: ขาวดำ 40, สี 40 หน้า/นาที

฿ 50,504 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Fuji Xerox DocuPrint P255dw

A4 Mono Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความละเอียด 1200x1200 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 30 หน้า/นาที

฿ 9,520 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Fuji Xerox DocuPrint P355d

A4 Mono Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความละเอียด 1200x1200 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 35 หน้า/นาที

฿ 19,900 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Fuji Xerox DocuPrint P455d

A4 Mono Laser, ความจุ 550 แผ่น
ความละเอียด 1200x1200 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 45 หน้า/นาที

฿ 28,997 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Fuji Xerox Phaser 4600

A4 Mono Laser, ความจุ 650 แผ่น
ความละเอียด 600x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 52 หน้า/นาที

฿ 44,890 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Fuji Xerox Phaser 4620

A4 Mono Laser, ความจุ 650 แผ่น
ความละเอียด 600x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 62 หน้า/นาที

฿ 61,390 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Fuji Xerox DocuPrint 3105

A3 Mono Laser, ความจุ 550 แผ่น
ความละเอียด 1200x1200 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 32 หน้า/นาที

฿ 35,690 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Fuji Xerox DocuPrint 3055

A3 Mono Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความละเอียด 1200x1200 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 35 หน้า/นาที

฿ 49,220 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Fuji Xerox DocuPrint CP105b

A4 Color Laser, ความจุ 150 แผ่น
ความละเอียด 1200x2400 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 12, สี 10 หน้า/นาที

฿ 6,990 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Fuji Xerox DocuPrint CP205

A4 Color Laser, ความจุ 150 แผ่น
ความละเอียด 1200x2400 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 15, สี 12 หน้า/นาที

฿ 8,990 ราคากลาง
267 รายการ