เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Fuji Xerox DocuPrint CP205w

A4 Color Laser, ความจุ 150 แผ่น
ความละเอียด 1200x2400 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 15, สี 12 หน้า/นาที

฿ 9,990 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Fuji Xerox DocuPrint CP305d

A4 Color Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความละเอียด 600x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 23, สี 23 หน้า/นาที

฿ 17,790 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Fuji Xerox DocuPrint C2200

A4 Color Laser, ความจุ 400 แผ่น
ความละเอียด 9600x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 25, สี 25 หน้า/นาที

฿ 19,900 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Fuji Xerox DocuPrint CP405d

A4 Color Laser, ความจุ 550 แผ่น
ความละเอียด 1200x1200 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 35, สี 35 หน้า/นาที

฿ 39,002 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Fuji Xerox DocuPrint C2255

A3 Color Laser, ความจุ 660 แผ่น
ความละเอียด 1200x2400 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 25, สี 25 หน้า/นาที

฿ 80,890 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Epson M4000N

A4 Mono Laser, ความจุ 550 แผ่น
ความละเอียด 1200x1200 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 43 หน้า/นาที

฿ 60,000 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Kyocera FS-C8650DN

A3 Color Laser, ความจุ 1,000 แผ่น
ความละเอียด 9600x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 55, สี 50 หน้า/นาที

฿ 138,993 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Kyocera FS-4300DN

A4 Mono Laser, ความจุ 500 แผ่น
ความละเอียด 1200x1200 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 60 หน้า/นาที

฿ 70,620 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Kyocera FS-4200DN

A4 Mono Laser, ความจุ 500 แผ่น
ความละเอียด 1200x1200 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 50 หน้า/นาที

฿ 69,550 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Kyocera FS-4100DN

A4 Mono Laser, ความจุ 500 แผ่น
ความละเอียด 1200x1200 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 45 หน้า/นาที

฿ 47,080 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Kyocera FS-2100DN

A4 Mono Laser, ความจุ 500 แผ่น
ความละเอียด 1200x1200 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 40 หน้า/นาที

฿ 36,915 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Kyocera FS-2100D

A4 Mono Laser, ความจุ 500 แผ่น
ความละเอียด 1200x1200 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 40 หน้า/นาที

฿ 25,680 ราคากลาง
267 รายการ