เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Brother HL-1110

A4 Mono Laser, ความจุ 150 แผ่น
ความละเอียด 2400x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 20 หน้า/นาที

฿ 1,590 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Brother HL-2140

A4 Mono Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความละเอียด 2400x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 22 หน้า/นาที

฿ 3,490 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Brother HL-2150N

A4 Mono Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความละเอียด 2400x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 22 หน้า/นาที

฿ 5,990 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Brother HL-2170W

A4 Mono Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความละเอียด 2400x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 22 หน้า/นาที

฿ 6,990 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Brother HL-2240D

A4 Mono Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความละเอียด 2400x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 24 หน้า/นาที

฿ 3,990 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Brother HL-2250DN

A4 Mono Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความละเอียด 2400x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 26 หน้า/นาที

฿ 5,990 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Brother HL-2270DW

A4 Mono Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความละเอียด 2400x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 26 หน้า/นาที

฿ 6,990 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Brother HL-3040CN

A4 Color Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความละเอียด 2400x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 16, สี 16 หน้า/นาที

฿ 9,990 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Brother HL-3070CW

A4 Color Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความละเอียด 2400x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 16, สี 16 หน้า/นาที

฿ 12,990 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Brother HL-3150CDN

A4 Color Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความละเอียด 2400x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 18, สี 18 หน้า/นาที

฿ 7,990 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Brother HL-3170CDW

A4 Color Laser, ความจุ 250 แผ่น
ความละเอียด 2400x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 22, สี 22 หน้า/นาที

฿ 9,990 ราคากลาง
เลเซอร์ปริ้นเตอร์ Brother HL-4040CN

A4 Color Laser, ความจุ 300 แผ่น
ความละเอียด 2400x600 จุด/นิ้ว
ความเร็ว: ขาวดำ 20, สี 20 หน้า/นาที

฿ 18,990 ราคากลาง
267 รายการ